Orginalartikel från Ekot finns här Många svenska kommuner uppger att de har gått miste om nya företagsetableringar på grund av begränsningar i elnätet.Ekots kartläggning visar att det handlar om minst 24 kommuner.Fem av kommunerna uppger att det handlar om elintensiva företag som batterifabriker eller datahallar. I […]
Filmen visar den första skörden av linser från en agrivoltaics solpark i Frankrike. De har tidigare odlat och skördat spannmål mellan solpanelerna. https://www.linkedin.com/posts/jean-philippe-delacre-39261636_totalenergies-dijoncereales-apv-ugcPost-6961046872358617088-blew?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
Den 5 juli 2022 anordnade Solkompaniet tillsammans med Ekobanken seminariet ”Hur smart är det med solparker?” i Almedalen. Missade du det finns det nu att ta del av här. Tid: Tisdag 5 juli kl 10.00 till 10.50 Arrangör: Solkompaniet och Ekobanken Plats: Uppsala Universitet, Campus Gotland, […]
Frågan om klimatet är en av de största utmaningarna i vår tid. Att ställa om till lokal produktion av förnybar energi är en nyckel för att klara utmaningarna. Möjligheterna till omställning är stora i Östergötland – och det är redan på gång! Sverige har höga mål, […]
Petter Sjöström – medgrundare av Solkompaniet berättar om hur kom det sig att en biolog startade ett solelsbolag, vad är det som driver honom och så får vi reda på om solceller på marken verkligen bidrar till ökad biologisk mångfald.      Hur det hela började   Petter […]
Hittills har det saknats sammanställningar kring solparkers påverkan på den lokala miljön. En rapport framtagen av Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner – RISE och miljökonsultföretaget Ecogain konstaterar att ”Det finns ett flertal möjliga lösningar för att skapa förutsättningar för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i samband med storskaliga […]
Sydöst om Paris, i Côte-d’Or, i Frankrike kombineras jordbruk och solbruk. Det är vete, korn, linser och alfa alfa som växer mellan rader av vertikalt monterade dubbelsidiga solpaneler. I juli förväntas första skörden vara redo och då utvärdeas utfallet av att kombinera solelproduktion med produktion av […]
SLUTREPLIK DN DEBATT 26/5. 13 solparksaktörer: Vi vill inte ha subventioner för solkraften. Men om onödiga hinder för utbyggnaden rivs ned finns möjligheten att uppnå ambitiösa mål. I en replik på vår debattartikel ifrågasätter Per Kågeson möjligheterna att bygga ut 30 TWh solkraft.  Kågeson menar bland […]
I maj 2022 anordnade Solkompaniet Solparksafari i Solparken Norra Varberg. Guide var en av grundarna till Solkompaniet, Petter Sjöström. Solparken har en installerad effekt på 4,8 MW och driftsattes hösten 2021. Solparken har blivit verklighet genom ett samarbete mellan Solgrid, Solkompaniet, lokala entreprenörer och markägaren.
Kirill Trokhin, Head of power generation business unit, Ukraina, delade den 29 maj 2022 följande inlägg på LinkedIn Inlägget fick snabbt spridning och belyser nya aspekter med solel. Bara ett par dagar efter att inlägget publicerats har inlägget delats mer än 330 gånger och kommenterats världen över. […]
Orginalartikel i DN Debatt 26 maj 2022 https://www.dn.se/debatt/fullt-mojligt-att-20-dubbla-svensk-solkraft-till-2030/ 13 solparksaktörer: Elanvändningen väntas öka kraftigt de närmaste åren, samtidigt som samhället måste minska fossilberoendet. Solkraften har en väldig ­potential och med rätt förutsättningar kan investeringar på uppemot 100 miljarder kronor göras redan till 2030. Regeringen måste nu […]
Rubriken summerar mässan Nordic Sustainability Expo och konferensen Do look up som båda hade premiär i veckan. Vi var såklart på plats och kan konstatera att forskningen finns, lösningarna finns, viljan finns. Nu handlar det om action.  Samarbete är nyckeln   Det finns inget företag, inget […]
Solceller på marken, solparker, är i sin linda i Sverige. De flesta solelanläggningar som hittills har byggts, har byggts på tak. Men solceller på marken är på frammarsch. Visste du detta om solceller på marken?  1. Solceller på marken kan med fördel kombineras med jordbruk, s.k. agrivoltaics […]
Solcellsparker är lönsamma. Både för byggaren och markägaren som arrenderar ut sin mark. Samtidigt är solparker en pusselbit i den energi och klimatomställning vi står inför. I podden nedan handlar det första inslaget om solceller på marken – Solparker
Debatten kring omställningen till ett mer hållbart samhälle är ofta polariserad och handlar om för eller emot, antingen eller, solkraft eller vindkraft och den dagsaktuella frågan kring jordbruk i förhållande till annan anvädning av marken. Om vi vänder på den diskussionen, och i stället för att […]
Ready To BuildInnan du kan börja bygga en solelpark behöver marken bli ”Ready to build” (RTB). För att marken ska vara RTB utreds den avseende möjlighet att ansluta till elnät, markbeskaffenhet, solinstrålning, tillstånd att bygga solelparken, markberedning och förutsättningar för ekonomisk lönsamhet. Det är en process […]
För att ställa om samhället, snabba upp energiomställningen och på så sätt förhindra klimatkrisen, krävs tydligare riktlinjer och rekommendationer som gör det enklare och snabbare för Länsstyrelserna att fatta beslut om solceller på mark. Utmaningen med klimatomställningen är stor, men med rätt förutsättningar kan vi mycket […]
May 3rd 2022 Magnora’s portfolio company Helios AB signs a landmark deal with Commerz Real providing a turn-key delivery of the two largest utility scale solar PV parks in Sweden to date. Helios Nordic Energy AB (“Helios”), which is owned 40% by Magnora, has developed two […]
Sverige ska ställa om – vi ska bli världens första fossilfria välfärdsland. 2040 ska vår elproduktion vara 100 procent förnybar och 2045 ska vi ha noll nettoutsläpp av växthusgaser. Omställningen innebär helt nya sätt att tänka och göra. Är då solceller ett solklart val? Hög tid […]
Från Nynäshamnsposten 26 april 2022 Efterfrågan på solel ökar, och solbruk kan även drivas ihop med jordbruk och andra verksamheter. Ett bolag som tar fasta på den möjligheten söker nu mark i Nynäshams kommun som kan arrendera ut för en ny stor solcellspark. I dag står […]
Innan du påbörjar byggnationen av en solpark krävs att marken utretts, alla tillstånd är på plats och en nogrann planering och projektering genomförts. När det väl är dags att börja bygga på plats, går det till så här, Axel Alm, VD på Solkompaniet berättar >> Vill […]
Skribent: Annika Sundin – Medveten Kommunikation Har du hört talas om agrivoltaics? Det är lösningen som ger hållbar och lokalproducerad elektricitet samtidigt som den bibehåller öppna landskap genom att jordbruk och solbruk kombineras. Idag finns endast en solpark i Sverige där solel och jordbruk samsas; Kärrbo […]
I april 2022 invigdes och driftsattes Greklands största solpark i Kozani området. Det är den största solparken med bifacial paneler i Europa och solparken kan komma att kombineras med lagring i framtiden. Trots solparkens etablering måste den kolutvunna elproduktionen öka i regionen för att undvika strömavbrott. […]
Solkompaniets VD, Axel Alm beskriver solparkers roll i energiomställningen och som bidragsgivare i att nå klimatmålen. Han pratar bl.a. om hur mycket mark som behövs och några av de potentiella målkonflikter som kan finnas. 24 minuter – och vill du lyssna på ett specifikt ämne finns […]
På en åker i Vässlingby, utanför Fellingsbro, ska kommunägda Linde energi bygga Sveriges första, och troligen Nordens största, storskaliga solpark i sitt slag – Solvallen i Vässlingby tillsammans med Solkompaniet. Namnet Solvallen flörtar med den agrivoltaiska teknik företaget tänker använda, där vertikala, dubbelsidiga solpaneler möjliggör fortsatt […]
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park är den största Independent Power Producer (IPP)* solelparken i världen. När den är färdigställd, 2030, kommer den ha en installerad effekt på 5 000 MW (5 GWp). Investeringen beräknas uppgå till mer än 13 miljarder amerikanska dollar (50 miljarder […]
Energimyndigheten har beviljat stöd till en demonstration av en smart solelpark. Solkompaniet får 14,4 miljoner kronor till att demonstrera en smarta solelparker. Genom reglerbara växelriktare, batterier och ultrakondensatorer kopplat till innovativa AI-drivna reglersystem skapar Solkompaniet, tillsammans med Krafthem AB och Solgrid AS, en smart solelpark. Komponenterna […]
Vad är Agrivoltaics? Solceller plus Jordbruk? Matt Ferrell förklarar Agrivoltaics – på engelska. Vill du hellre lyssna på podcasten om Agrivoltaics – Där Matt, Sean, hans bror, och Rob van der Wouw diskuterar Agrivoltaics? Sveriges första, och hittills enda, Agrivoltaics solelpark kan du läsa om här.
Foto: Hofgemeinschaft Heggelbach Så här används marken två gånger: På ett lantbruk i Baden-Württemberg kombineras ekologiskt jordbruk med innovativ solteknik. Utmaningen: För att förse Tyskland med 100 procent förnybar energi måste vi massivt öka andelen solenergi, till runt 70 procent. Men var ska man installera alla […]
Den senaste tidens höga elpriser gör att solenergi har vuxit fram som en möjlig inkomstkälla för landets lantbrukare.Stora elbolag erbjuder ersättning mot att bönder upplåter sin mark till solcellsparker under en viss tidsperiod, i vissa fall upp till 40 år.”Jag står med ett ben i varje […]
Storskalig solelproduktion idag är mycket effektivare än för ett decennium sedan. Det krävs idag mindre mark än för 10 år sedan för att nå samma effekt, enligt ny forskning. Studien, framtagen av bl.a.  Mark Bolinger från Lawrence Berkeley National Laboratory, kommer lägligt eftersom solel har en […]
I december 2021 blev det offentligt att Alabama Power och Mercedes Benz U.S. International Inc. (Mercedes Benz) fått ’ok’ från Alabama Public Service Commission på en 80 MW solelpark i Lowndes County, söder om Montgomery, USA. Projektet och avtalet kring förnybar el, solel, mellan Alabama Power […]
Solpaneler som producerar el på marken, hjälper både jordbrukare och klimatet. I den här artikeln hälsar vi på i en tysk agrovoltaics solelpark — och tittar också på andra platser där agrovoltaics lönar sig. Hur stort kan agrovoltaics bli? Fabian Karthaus växte upp med solenergi. – […]
Artikeln översatt från orginalartikel >> Det lantbruk i USA, Jack’s Solar Garden, som är störst med att odla grödor under solpaneler visar att Agrivoltaics har gett en ovanligt produktiv skörd – Agrivoltaics kan ses som en sk. ’Bumper Crop’ Agrivoltaics är ett område som just nu […]
Av Kristian Alm Orginal artikel här >> Solcellsparker är hett i Sverige. I dag finns det tre i Kungsbacka – och får entreprenörerna bestämma blir det snart fler. Det elpris som plågar konsumenterna gynnar produktionen. 2015 byggdes kommunens första solcellspark vid havet i Äskatorp. 2020 byggdes nästa […]
Original Article here >> Madeline Taylor, Macquarie University December 17, 2021 6.09am AEDT When it comes to solar energy, Australia has a huge natural advantage with an abundance of sun and vast, flat expanses of land. This makes it relatively easy to build solar farms across the […]
Solelparker blir allt vanligare runt om i Sverige. De senaste två åren har el som tillverkas med hjälp av solens strålar slagit igenom på allvar, och ännu finns en stor potential att bygga ut mer, anser förespråkarna. Men en utbyggnad kan ibland ta värdefull odlingsmark i […]
Original article >> 13 December 2021 By BES Press Office New research shows that simple changes to how UK solar parks are managed could boost ground nesting bumble bee populations in the parks and surrounding areas, providing an additional benefit on top of renewable energy.  These […]
Sverige består av 407 000 kvadratkilometer mark. 8 procent av marken är jordbruksmark, varav 85 procent av jordbruksmarken är åkermark och 15 procent är betesmark. I en artikel från Svensk Solenergi, framgår det att 200 000 kvadratkilometer yta bestående av solceller skulle täcka jordens elbehov (2018). Det motsvarar […]
By Kirk Siegler November 14, 2021 5:00 AM ET Heard on Morning Edition When Byron Kominek returned home after the Peace Corps and later working as a diplomat in Africa, his family’s 24-acre farm near Boulder, Colo., was struggling to turn a profit. ”Our farm has mainly […]
In the new scientific (and literal) field of agrivoltaics, researchers are showing how panels can increase yields and reduce water use on a warming planet. IN JACK’S SOLAR Garden in Boulder County, Colorado, owner Byron Kominek has covered 4 of his 24 acres with solar panels. The […]
BayWa r.e., a pioneer in Agri-PV solutions, and the Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE, together with other research partners, have built the first Agri-PV research facility for apples and espalier fruit at the Nachtwey organic fruit farm in Gelsdorf in Rhineland-Palatinate, Germany. The primary […]
By U.S. Department of Energy A 24-acre family farm purchased by Jack Stingerie in 1972 that grew hay, wheat, and hosted cattle over time has now evolved into a model for how to produce energy and food in tandem. Researchers with the U.S. Department of Energy’s […]
Ja, det tror vi! Att USA väljer att satsa på solenergi med målet att 45 procent av landets el ska komma från solen år 2050, gläder oss och vi hoppas att fler länder tar efter. Här i Sverige kommer ca 1 procent av landets el från […]
This video is a synopsis of our research report ”Rethinking Energy 2020-2030: 100% Solar, Wind, and Batteries is Just the Beginning” that was published on October 27th, 2020 and is available for download free of charge from our RethinkX website https://www.rethinkx.com/energy-reports. We are on the cusp […]
Den 16 juni 2021, hade Solhagen i Torphyttan varit i drift och producerat solel i ett år. Solhagen i Torphyttan är en solelpark utanför Lindesberg i Bergslagen, där också får betar. Solelparken har cirka 500 kilowatt installerad effekt och ägs av Linde energi som i samarbete […]
I juni 2021 deltog Lars Hedström & Petter Sjöström, grundare av Solkompaniet, i Elektrikerpodden. De berättar bl.a. om resan till var Solkompaniet är idag och delar med sig om sina insikter och kunskaper. De berättar att vi växer och söker nya medarbetare – kanske är det […]
Utanför Västerås, driver Ulf Andersson och hans familj Kärrbo Prästgård, som sedan försommaren 2021 har Sveriges första Agtivoltaics solelanläggning på sin gård. Det är första gången i Sverige ett så kallat agrivoltaiskt solcellssystem installeras och utvärderas, både vad gäller solelproduktion och odling. Det är ett projekt […]
Den 19 maj 2021 anordnade vi på GIGAWATTparken – en del sav Solkompaniet ett webinar tillsammans med Energikontor Väst. Webinaret handlade om hur vi kan skapa bättre förutsättningar för mer solel och stora solelparker i Västra Götalandsregionen. Målgruppen var främst kommuner och markägare och de talare […]
EnergiStrategiPodden · #48 – Emma Wiesner, EU-parlamentariker (C) Emma Wiesner blev hastigt Centerpartiets nya Europaparlamentariker i februari, och har redan hamnat mitt i flera processer som påverkar Europas energimarknad. I och med EU:s nya ambition om 55 % reduktion av CO2 ses flera områden över för […]
Det var stora förändringar av regelverken för solel under förra året och utbyggnaden av solelparker har tagit fart. Hör de energipolitiska talespersonerna i riksdagen för S, MP, C och M och få en bild av läget! 2021 innebär flera förändringar av regelverken för solel i Sverige. Investeringsstödet […]
Agrivoltaics enables the simultaneous use of land for both agriculture and solar power plants. It thus offers opportunities for food and energy production and can also make valuable contributions to soil and plant conservation. This intelligent dual use of land for agriculture and solar power generation […]
by Chris Malloy 03.30.2021, 2:15pm Agrivoltaics—putting solar panels on farmland—lead to astonishing productivity gains and improved energy efficiency. Except when they don’t. On the outskirts of the famed research facility Biosphere 2, away from the futuristic glass pyramid and tiered trapezoids alive with self-contained habitats, University of Arizona […]
Allmänheten i Sverige är mycket positivt inställd till solenergi och ser solen som en betydande energikälla på sikt. Det visar en undersökning som Demoskop har gjort på uppdrag av European Energy. Skillnaderna i åsikter mellan Skåne och övriga landet är mycket små. Mer än 9 av […]
Debattartikel skriven, som ett skolarbete, av Lisa Östman som går andra året på Hockeygymnasiet i Luleå. I Sverige produceras ca 140-160 TWh el per år ( Energiföretagen) och 98% av den elen är fossilfri. 40% av elen kommer från Kärnkraft, 40% kommer från vattenkraft och 12% […]
Enel Green Power is combining existing PV arrays with agriculture at nine pilot sites in Europe. pv magazine recently spoke to Giovanni Tula, the company’s head of sustainability, about the business model and its replicability. Enel Green Power, the renewable energy unit of multinational energy group Enel, has launched […]
Nu byggs den första solelparken i Sverige av en internationell aktör. Det är Solgrid som har två norska elbolag som huvudägare som blir först. Med start i vår byggs solelparken på 4,8 megawatt norr om Varberg av Solkompaniet. Det senaste året har intresset att bygga solelparker […]
DEBATT. Vi uppmanar energiminister Anders Ygeman att göra soleparker till ett riksintresse. Solelparker är del av Sveriges framtida energimix, skriver en rad aktörer i solelsbranschen. Vi har en solelboom i Sverige och över 50 000 byggnader har nu solceller på taken. Solelparker är det däremot ont om […]
Kuwar Singh  New Delhi | Updated on March 04, 2021 ‘Building the transmission line for the project should take around four to five years’ The Central government is planning to raise the capacity of the proposed solar park in Ladakh to 10GW from 7.5GW announced earlier. “We are […]
Agrivoltaics, also known as agrophotovoltaics (APV), is co-developing the same area of land for both solar photovoltaic power as well as for agriculture. This technique was originally conceived by Adolf Goetzberger and Armin Zastrow in 1981. In 1981, Adolf Goetzberger and Armin Zastrow were the first […]
I framtiden är det möjligt att vi använder oss av solcellssystem som kombinerar odling och elproduktion. På MDH bedrivs ett forskningsprojekt som för första gången i Sverige undersöker den dubbla nyttan med just detta. Resultatet kan bland annat leda till en betydande ökning av solelproduktion. I […]
The sun is a great source of energy because it’s renewable and readily available. New technological developments increase reliance on solar energy by reducing upfront costs and increase solar structural efficiency.  Compared to the past, solar cells’ costs that convert light energy into electricity are now […]
The concept of dual-purpose solar is relatively new and although renewable companies of all sizes have been exploring the benefits of co-managing solar power and agriculture, exciting research and development is still underway. Q&A with Marcus Krembs, Head of Sustainability | Enel Green Power Tell us about […]
Opinion by Fatih Birol for CNN Business Perspectives February 1, 2021 The global race to net-zero emissions has begun. But the world has much further to run. The European Union, Japan, the UK and many other major world economies have set ambitious goals to reach net-zero emissions by 2050. China, the world’s biggest […]
Many regions worldwide regularly claim to have built the biggest solar farm, but which claims, if any, are actually correct? Here we will explore some of the claims made, and compare them to other enormous solar farms from around the world. Let's see which ones actually cut the mustard, and which are left wanting. Read on to find out more.
Macquarie’s Green Investment Group (GIG) has launched a new European solar energy company, Cero Generation. The new company will consolidate GIG’s existing and future European solar activities. As such, it is launching with a portfolio of 8GW over 150 projects across the UK, Italy, Spain, Poland, […]
U.S. solar generation capacity is soaring. Construction began recnetly on the Samson Solar Energy Center, the largest planned solar energy farm in the United States. When completed, the solar farm will have 1,013 megawatts of generating capacity. This solar farm will be considerably larger than the 690 […]
Both the plants have power purchase agreements (PPAs) with Uttar Pradesh Power Corporation Ltd (UPPCL) at Rs 3.22/kWh and 3.19/kWh, for a period of 25 years February 01, 2021, 12:15 IST New Delhi: Adani Green Energy on Monday said that its arm ASE4PL has commissioned a […]
By Jules Scully The results of Spain’s auction this week for 3GW of renewables capacity have been widely welcomed by the country’s solar sector, but calls have been made to tweak future auctions to support smaller-scale projects as well as encourage the participation of bids with energy […]
Here’s what the energy industry in North America should expect across renewables, innovative solutions, and clean transportation in 2021. Enrico Viale, Head of North America at Enel As we start a new year, it’s time to take a fresh look at the ongoing climate crisis. It’s […]
Solceller sparar pengar, ökar värdet på huset och minskar klimat­utsläppen. Det byggs anläggningar som aldrig förr – ändå är svenskarna på efterkälken. Tyskland, producerar cirka tio gånger mer solel per invånare jämfört med Sverige.– Solelen står för mindre än en procent av landets elanvändning. Det är […]
Iberola
By Edith Hancock Power purchase agreements (PPAs) in Europe could exceed 10GW of renewable energy capacity this year as deals have already started to rebound after a COVID-19 slowdown. That’s according to a new market outlook report published by renewables software firm Pexapark this week, which claims […]
A lot speaks for solar energy. It’s clean, renewable – and now even cheaper than energy from fossil fuels like coal or natural gas. Sounds pretty great, right? But it only makes up a tiny bit of global electricity production. Why don’t we use a lot […]
The World’s largest 200MW floating photovoltaic power plant is built by Shanghai Qihua, in Da Mi Lake Reservoir, Binh Thuan Province, Vietnam. The first phase of 50MW was successfully connected to the grid for power generation in June, 2019. They have invested in the construction of […]
Fyra företrädare för energibranschen skrev i DN debatt : Det är inte omöjligt att vi kommer att behöva omkring 500 TWh el år 2050, jämfört med dagens 140 TWh. Allt fler industriprocesser, transporter och framställning av råvaror drivs av el. Men dagens prognoser tar inte höjd […]
Tysklands största solcellspark i Weesow-Willmersdorf i närheten av Berlin har levererat sin första kilowattimme. ”Om klimatet fick rösta om energislag, skulle vind- och solenergi vinna,” säger EnBW-Sveriges VD Mads Miltersen. Med ett leende lägger han till: ”Vi nordbor älskar allt som har med solen att göra […]
JA Solar recently announced that it supplied 54MW modules for the Kaposvar photovoltaic (PV) power plant in Hungary. With a total scale of 100MW, the plant is the largest PV power plant in Hungary and indeed Central Europe. It is invested in and constructed by China […]
Joe Biden vill påskynda omställningen till förnybart och ta en internationell ledarposition i klimatfrågan. Han slog i Save America fast att ”Klimatförändringarna är det största hotet mot mänskligheten. Och det är även det största problemet för mig”. Han gick till val på ”The Biden Plan For A Clean Energy Revolution […]
Martin & Servera-gruppen tecknar avtal om Sveriges största solcellspark, som ska hjälpa restauranggrossisten att nå sina hållbarhetsmål. När restauranggrossistens nya lager i Norrköping står klart hösten 2021 är företagets samtliga lagerfastigheter moderna och klimatsmarta. – Martin & Servera väljer att satsa på solenergi i södra Sverige […]
Preliminary Study July-August 2013 This study was established to address the question ‘can solar farmsdeliver significant benefits for biodiversity? – a question beingincreasingly asked by policy makers, planning authorities and the generalpublic.This study was designed as a rapid assessment of biodiversity at four solarfarms in the […]
Utveckling av stora solelparker som sker i övriga Europa har ännu inte nått Sverige. I Sverige står solelparker idag för mindre än tio procent av solelen. Det anser vi på Solkompaniet är för lite.  Solkompaniet, som byggt solelparker i tio år startar nu ett nytt affärsområde […]
On Nov. 13, 2019, American Farmland Trust presented ‘Combating Climate Change: Farming, Solar Energy, and the Future in New York,’ a forum held in Riverhead, Long Island to discuss ways to expand renewable energy generation, support farm businesses, and drive action in response to climate change. […]
Vete har odlats på nästan hälften av Sveriges spannmålsareal och är den gröda som ökat mest jämfört med föregående år. Samtidigt minskar den totala arealen åkermark något. Det visar ny statistik från Jordbruksverket. Odlingen av vete, som vanligen utgörs av höstvete till 80-90 procent, har ökat […]