Solparker kan ’odla’ mer än el.

Agrivoltaiska system (jordbruk + solbruk) är när man kombinerar odling eller boskap som betar med produktion av solel. Många forskare i USA utreder just nu förutsättningar för frukt-, spannmåls- och grönsaksodling i samexistens med solelproduktion. Men de vanligaste och hittills mest framgångsrika formerna av agrivoltaiska system är solelproduktion i kombination med betande får eller biodling.

I Sverige finns idag två Agrivoltaiska system där odling av vall kombineras med solelproduktion. Kärrbo Prästgård och Solvallen i Fellingsbro (driftsätts under feb 2023). Sverige har också flera agrivoltaiska system som kombinerar solelproduktion med betande får eller biodling. Till exempel Solhagen i Torphyttan och Östersund Solpark.

Nedan hittar du några filmer från Agrivoltaiska system i Sverige och världen.

Solhagen i Torphyttan – Agrivoltaiskt system med betande får och solelproduktion
Kärrbo Prästgård – Agrivoltaiskt system med odling av vall och solelproduktion
Östersund Solpark – Agrivoltaiskt system med biodling och solelproduktion
Impact Solar Project – Amerikanskt agrivoltaiskt system med 2000 betande får och solelproduktion

Har du ett ämne, en artikel eller en film du tycker borde finnas bland våra artiklar?

Eller har du frågor kring Solceller på marken - hör av dig till cecilia.edling@solkompaniet.se