Sedan 2020 har forskning om agrivoltaics, jordbruk och solkraft i kombination, pågått på Kärrbo Prästgård utanför Västerås. Nu är slutrapporten här.

Forskningen är avslutad för denna gång och så här summeras forskningen, klippt från slutrapporten: 

”Projektets huvudresultat, när det gäller skuggeffekter på skördens storlek, visade att det agrivoltaiska systemet inte förändrade produktiviteten”

”Ur ett strikt ekonomiskt perspektiv kan agrivoltaiska system inte konkurrera med konventionella markmonterade system, vilket huvudsakligen beror på lägre elproduktion per hektar, på grund av färre solcellsmoduler per hektar och högre investeringskostnader per hektar. Ändå kan agrivoltaiska system utgöra lösningen för att övervinna de legala hinder som förbjuder eller hindrar användningen av jordbruksmark för elproduktion med solceller”

Positiva resultat för framtiden! 

Hela slutrapporten finns att läsa här.

Här tar du del av en intervju med forskaren Pietro Campana.

Har du ett ämne, en artikel eller en film du tycker borde finnas bland våra artiklar?

Eller har du frågor kring Solceller på marken - hör av dig till cecilia.edling@solkompaniet.se