Antalet lantbrukare har under decennier minskat, av många skäl, bl.a. på grund av bristande lönsamhet, men så behöver det inte vara. Genom att kombinera jordbruk med solbruk gynnar vi det viktiga lantbruket och förser samtidigt Sverige med förnybar energi. ”Solceller på mark är inte enbart en […]
Ett material framtaget av bl.a. Länsstyrelsen Kalmar som innehåller information, tips och inspiration för hur solcellsparker kan gynna pollinatörer och annat växt- och djurliv. Klicka på länken för att lada ned materialet från Länsstyrelsens hemsida>> https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6d2cca5e182e8fa9b94b579/1662108249534/Biologisk%20m%C3%A5ngfald%20i%20solcellsparken_digital.pdf
Frågan om klimatet är en av de största utmaningarna i vår tid. Att ställa om till lokal produktion av förnybar energi är en nyckel för att klara utmaningarna. Möjligheterna till omställning är stora i Östergötland – och det är redan på gång! Sverige har höga mål, […]
Petter Sjöström – medgrundare av Solkompaniet berättar om hur kom det sig att en biolog startade ett solelsbolag, vad är det som driver honom och så får vi reda på om solceller på marken verkligen bidrar till ökad biologisk mångfald.      Hur det hela började   Petter […]
Hittills har det saknats sammanställningar kring solparkers påverkan på den lokala miljön. En rapport framtagen av Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner – RISE och miljökonsultföretaget Ecogain konstaterar att ”Det finns ett flertal möjliga lösningar för att skapa förutsättningar för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i samband med storskaliga […]
Solkompaniets VD, Axel Alm beskriver solparkers roll i energiomställningen och som bidragsgivare i att nå klimatmålen. Han pratar bl.a. om hur mycket mark som behövs och några av de potentiella målkonflikter som kan finnas. 24 minuter – och vill du lyssna på ett specifikt ämne finns […]
På en åker i Vässlingby, utanför Fellingsbro, ska kommunägda Linde energi bygga Sveriges första, och troligen Nordens största, storskaliga solpark i sitt slag – Solvallen i Vässlingby tillsammans med Solkompaniet. Namnet Solvallen flörtar med den agrivoltaiska teknik företaget tänker använda, där vertikala, dubbelsidiga solpaneler möjliggör fortsatt […]
Den senaste tidens höga elpriser gör att solenergi har vuxit fram som en möjlig inkomstkälla för landets lantbrukare. Stora elbolag erbjuder ersättning mot att bönder upplåter sin mark till solcellsparker under en viss tidsperiod, i vissa fall upp till 40 år. ”Jag står med ett ben […]
Solelparker blir allt vanligare runt om i Sverige. De senaste två åren har el som tillverkas med hjälp av solens strålar slagit igenom på allvar, och ännu finns en stor potential att bygga ut mer, anser förespråkarna. Men en utbyggnad kan ibland ta värdefull odlingsmark i […]
Original article >> 13 December 2021 By BES Press Office New research shows that simple changes to how UK solar parks are managed could boost ground nesting bumble bee populations in the parks and surrounding areas, providing an additional benefit on top of renewable energy.  These […]
By Kirk Siegler November 14, 2021 5:00 AM ET Heard on Morning Edition When Byron Kominek returned home after the Peace Corps and later working as a diplomat in Africa, his family’s 24-acre farm near Boulder, Colo., was struggling to turn a profit. ”Our farm has mainly […]
I juni 2021 deltog Lars Hedström & Petter Sjöström, grundare av Solkompaniet, i Elektrikerpodden. De berättar bl.a. om resan till var Solkompaniet är idag och delar med sig om sina insikter och kunskaper. De berättar att vi växer och söker nya medarbetare – kanske är det […]
Utanför Västerås, driver Ulf Andersson och hans familj Kärrbo Prästgård, som sedan försommaren 2021 har Sveriges första Agtivoltaics solelanläggning på sin gård. Det är första gången i Sverige ett så kallat agrivoltaiskt solcellssystem installeras och utvärderas, både vad gäller solelproduktion och odling. Det är ett projekt […]
Den 19 maj 2021 anordnade vi på GIGAWATTparken – en del sav Solkompaniet ett webinar tillsammans med Energikontor Väst. Webinaret handlade om hur vi kan skapa bättre förutsättningar för mer solel och stora solelparker i Västra Götalandsregionen. Målgruppen var främst kommuner och markägare och de talare […]
Agrivoltaics enables the simultaneous use of land for both agriculture and solar power plants. It thus offers opportunities for food and energy production and can also make valuable contributions to soil and plant conservation. This intelligent dual use of land for agriculture and solar power generation […]
by Chris Malloy 03.30.2021, 2:15pm Agrivoltaics—putting solar panels on farmland—lead to astonishing productivity gains and improved energy efficiency. Except when they don’t. On the outskirts of the famed research facility Biosphere 2, away from the futuristic glass pyramid and tiered trapezoids alive with self-contained habitats, University of Arizona […]
Enel Green Power is combining existing PV arrays with agriculture at nine pilot sites in Europe. pv magazine recently spoke to Giovanni Tula, the company’s head of sustainability, about the business model and its replicability. Enel Green Power, the renewable energy unit of multinational energy group Enel, has launched […]
Agrivoltaics, also known as agrophotovoltaics (APV), is co-developing the same area of land for both solar photovoltaic power as well as for agriculture. This technique was originally conceived by Adolf Goetzberger and Armin Zastrow in 1981. In 1981, Adolf Goetzberger and Armin Zastrow were the first […]
I framtiden är det möjligt att vi använder oss av solcellssystem som kombinerar odling och elproduktion. På MDH bedrivs ett forskningsprojekt som för första gången i Sverige undersöker den dubbla nyttan med just detta. Resultatet kan bland annat leda till en betydande ökning av solelproduktion. I […]
The concept of dual-purpose solar is relatively new and although renewable companies of all sizes have been exploring the benefits of co-managing solar power and agriculture, exciting research and development is still underway. Q&A with Marcus Krembs, Head of Sustainability | Enel Green Power Tell us about […]
Here’s what the energy industry in North America should expect across renewables, innovative solutions, and clean transportation in 2021. Enrico Viale, Head of North America at Enel As we start a new year, it’s time to take a fresh look at the ongoing climate crisis. It’s […]
Preliminary Study July-August 2013 This study was established to address the question ‘can solar farmsdeliver significant benefits for biodiversity? – a question beingincreasingly asked by policy makers, planning authorities and the generalpublic.This study was designed as a rapid assessment of biodiversity at four solarfarms in the […]
On Nov. 13, 2019, American Farmland Trust presented ‘Combating Climate Change: Farming, Solar Energy, and the Future in New York,’ a forum held in Riverhead, Long Island to discuss ways to expand renewable energy generation, support farm businesses, and drive action in response to climate change. […]
Vete har odlats på nästan hälften av Sveriges spannmålsareal och är den gröda som ökat mest jämfört med föregående år. Samtidigt minskar den totala arealen åkermark något. Det visar ny statistik från Jordbruksverket. Odlingen av vete, som vanligen utgörs av höstvete till 80-90 procent, har ökat […]