Vi ser framför oss en värld där all energi är hållbar, prisvärd, tillförlitlig och tillgänglig för alla. En värld där  solel  har en nyckelroll för att uppnå den visionen.

Rubriken summerar mässan Nordic Sustainability Expo och konferensen Do look up som båda hade premiär i veckan. Vi var såklart på plats och kan konstatera att forskningen finns, lösningarna finns, viljan finns. Nu handlar det om action.  Samarbete är nyckeln   Det finns inget företag, inget […]
Solceller på marken, solparker, är i sin linda i Sverige. De flesta solelanläggningar som hittills har byggts, har byggts på tak. Men solceller på marken är på frammarsch. Visste du detta om solceller på marken?  1. Solceller på marken kan med fördel kombineras med jordbruk, s.k. agrivoltaics […]
Solcellsparker är lönsamma. Både för byggaren och markägaren som arrenderar ut sin mark. Samtidigt är solparker en pusselbit i den energi och klimatomställning vi står inför. I podden nedan handlar det första inslaget om solceller på marken – Solparker