Mellan 2018 och 2022 ökade utbyggnaden av solkraft i världen med i genomsnitt 18% per år. Och 2023 väntas ökningen bli högre än 50%  Solkraft är en betydande del av Kinas, men också Europas elsystem. Malta och Spanien ligger i toppen gällande högst andel solel i […]
Precis det delade vår affärsutvecklare, Cecilia Edling, med sig av på en inspirationslunch för medarbetarna på den globala konsultbyrån Valtech* i veckan.   Deltagarna fick ta del av Solkompaniets resa, som både har inneburit omvärdering av målsättningar och ständig risknavigering, framgångar och såklart lärdomar.    – Vi är […]
Solkompaniet använder GIS, Geografiska Informationssystem, för att fatta datadrivna och faktabaserade beslut. Teamet som arbetar med och utvecklar GIS fungerar som en länk mellan olika arbetsflöden och är involverade i flera delar från identifiering av mark till att en park börjar byggas. –     GIS är ett kraftfullt […]