Ready To Build
Innan du kan börja bygga en solelpark behöver marken bli ”Ready to build” (RTB). För att marken ska vara RTB utreds den avseende möjlighet att ansluta till elnät, markbeskaffenhet, solinstrålning, tillstånd att bygga solelparken, markberedning och förutsättningar för ekonomisk lönsamhet. Det är en process som kräver kompetens inom flera områden och som kan ta allt från ett par månader till något/några år. Har du som markägare >40 ha byggbar mark, genomför vi på Solkompaniet utredningen och driver processen RTB.

Att bygga en solpark
När marken är redo att byggas på genomförs planering och projektering inför byggstart. Att bygga en solcellspark tar, beroende på storlek, 2-6 månader. En stor solpark (> 100MW) byggs vanligtvis i etapper. Prisbilden för att bygga en solpark är ungefär 5-7 miljoner kronor per hektar. Har du >40 ha byggbar mark som du arrenderat ut till Solkompaniet för en solpark har du ingen utgift eller kostnad för investeringen utan får betalt enl. vår affärsmodell

Solparken i Drift
När solparken är i drift bör förebyggande underhåll och service ske minst en gång per år och/eller vid behov. De eventuella fel som kan uppstå går ofta att lösa online eftersom solparken kan vara uppkopplad och monitoreras. Varje år ska okulär besiktning genomföras av framförallt kablage och solpaneler. Då görs också tester av AC/DC-brytare, genomgång av fläktar och filter samt ”Termografering” där anslutningar filmas med värmekamera för att säkerställa en god funktion. Ett välplanerat förebyggande underhåll är viktigt för att solcellsparken skall leverera den energi som är simulerad och för att undvika kostsamma driftsavbrott. I servicen ska också röjning av vegetation samt gräsklippning inkluderas, detta för att solpanelerna inte skall skuggas. Arrenderar du ut din mark för en solpark genom Solkompaniet ansvarar vi för all underhåll och service.

Har du ett ämne, en artikel eller en film du tycker borde finnas bland våra artiklar?

Eller har du frågor kring Solceller på marken - hör av dig till cecilia.edling@solkompaniet.se