Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park är den största Independent Power Producer (IPP)* solelparken i världen. När den är färdigställd, 2030, kommer den ha en installerad effekt på 5 000 MW (5 GWp). Investeringen beräknas uppgå till mer än 13 miljarder amerikanska dollar (50 miljarder AED). När den är färdig kommer den att minska koldioxidutsläppen med över 6,5 miljoner ton årligen.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park bidrog till att, Dubai Electricity and Water Authority, DEWA vann årets hållbara projekt i Förenade Arabemiraten vid MEED Quality Awards 2014. Det var första gången detta pris delas ut till ett projekt för förnybar energi i regionen.

Det var i januari 2012 som uppbyggnaden av Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park i Dubai tillkännagavs. Solelparken byggs ut i flera faser.

Fas 1 (13MW)

Den första fasen på 13 MW togs i drift den 22 oktober 2013 och omfattar cirka 152 000 solceller kopplade till 13 transformatorer. Första fasen genererar nästan 28 miljoner kilowattimmar (kWh) el årligen och bidrar till en årlig minskning av koldioxidutsläpp om cirka 15 000 ton.

Fas 2 (200MW)

Den 20 mars 2017 offentliggjordes att den andra fasen av solelparken på 200 MW skulle byggas. Den ger förnybar el till 50 000 bostäder och bidrar till monskade koldioxid utsläp med 214 000 ton årligen. I denna fas installerades 2,3 miljoner sopaneler över en yta på 4,5 kvadratkilometer. DEWA satte världsrekord genom att erhålla det lägsta priset globalt på 5,6 cent per kWh för den andra fasen av parken vid tidpunkten för upphandlingen. Fas två driftsattes den 1 maj 2018.

Fas 3 (800MW )

I juni 2016 tillkännagavs utvecklingen av solelparken till den tredje fasen på 800 MW som genomfördes i etapper fram till 2020.

Fas 4 (950 MW)

Här planeras att bygga och installera 950 MW solel genom användning av flera olika tekniker.

*En “independent power producer” (IPP) är ett företag, projekt eller institution som inte är en traditionell energiproducent men som äger och drifter en elproducerande anläggning som säljs via elnätet.

Har du ett ämne, en artikel eller en film du tycker borde finnas bland våra artiklar?

Eller har du frågor kring Solceller på marken - hör av dig till cecilia.edling@solkompaniet.se