• Den senaste tidens höga elpriser gör att solenergi har vuxit fram som en möjlig inkomstkälla för landets lantbrukare.
  • Stora elbolag erbjuder ersättning mot att bönder upplåter sin mark till solcellsparker under en viss tidsperiod, i vissa fall upp till 40 år.
  • ”Jag står med ett ben i varje läger, jag vill bygga solcellsparker och jag vill att livsmedelsindustrin ska öka.”, säger Torsten Palmgren som är lantbrukare i Karlskrona.

Har du ett ämne, en artikel eller en film du tycker borde finnas bland våra artiklar?

Eller har du frågor kring Solceller på marken - hör av dig till cecilia.edling@solkompaniet.se