Ja, det tror vi! Att USA väljer att satsa på solenergi med målet att 45 procent av landets el ska komma från solen år 2050, gläder oss och vi hoppas att fler länder tar efter.

Här i Sverige kommer ca 1 procent av landets el från solen idag. Vårt mål är att solen ska stå för 10 procent av landets el år 2030.

Vår affärsutvecklare Cecilia Edling berättar.

– Med en ökande elekrifiering, höga elpriser, utfasning av kärnkraft och fossila bränslen behövs mer förnybar el. För att möta efterfrågan behöver vi bland annat bygga fler och större solelparker. Det bidrar till nya arbetstillfällen i regionen, tillgång till mer förnybar el, du tjänar pengar på din mark och du bidrar till att stoppa klimatkrisen.

Tillsammans för hållbara städer och samhällen!

Läs mer om detta här.

Har du ett ämne, en artikel eller en film du tycker borde finnas bland våra artiklar?

Eller har du frågor kring Solceller på marken - hör av dig till cecilia.edling@solkompaniet.se