Petter Sjöström – medgrundare av Solkompaniet berättar om hur kom det sig att en biolog startade ett solelsbolag, vad är det som driver honom och så får vi reda på om solceller på marken verkligen bidrar till ökad biologisk mångfald.  

  

Hur det hela började  

Petter Sjöström pluggade till en fil.kand. i biologi på Linköpings Universitet runt millennieskiftet. Där korsades hans väg med Lars Hedström som läste till Fysiker. De insåg att de både kompletterade varandra väldigt bra, de jobbade bra ihop i olika sammanhang i skolan och de insåg att solceller var en fantastisk lösning – som var redo att skalas upp med på en gång.    

Runt 2002 hade vi det första snacket om solcellers möjligheter i omställningen och vi kände bara; varför gör ingen någonting? Vi startade då vårt första bolag tillsammans och 2010 grundade vi Solkompaniet. Vi har hela tiden velat gå i förväg och visa att det går att tjäna pengar på att göra bra! Om det inte finns ren och bra el, oavsett vilken verksamhet det än är, kan ingen hävda att det de gör är Grönt. Det handlar om att göra gott för planeten och det ger vi förutsättningar för, säger Petter.    

  

En biolog som även är entreprenör och projektutvecklare  

På Solkompaniet har Petter ”gjort allt”, alltifrån att vara entreprenör, till att sitta i styrelsen, vara vice vd, tillståndsexpert och nu biolog. Dagligdags jobbar Petter med att bedöma mark, vilket innebär att han både utifrån kartresurser och på plats dels bedömer om det rent tekniskt går att bygga, dels utifrån djur- och naturvärden.   
  

Vi vill vara snäppet vassare och driva på utvecklingen av marken så att markägaren och investerarna verkligen ser möjligheterna och vinsterna med ökad biologisk mångfald, även vid en park som inte har den ambitionen från början, berättar Petter.   

   

Solceller på marken och biologisk mångfald  

Att vi får ren, grön och lokalproducerad el via solceller på marken är självklart. Men vi ska även notera vilka andra värden solceller på marken kan föra med sig. Vad sker egentligen med marken, växtligheten och djurlivet när vi anlägger solceller på marken?   

  

Generellt sett kan vi inte säga att vi får mer biologisk mångfald bara för att vi anlägger en solpark. Det beror förstås på vilken plats det gäller. Men när det gäller platser som t. ex. har produktionsskog, mark i träda, mindre bra jordbruksmark och mark med energiskog kan solceller på mark bidra enormt, säger Petter.   

  
Det behövs ett löpande arbete för att förutsättningarna ska vara bra, framför allt när det gäller att växterna ska fröa av sig och på så sätt självså.   
  

Det tar tid. Det vet alla som har provat att anlägga en blomsteräng. Först behövs rätt förutsättningar för att det ska det ta sig och sedan får man se till att underhålla så att inte t. ex. nässlor och parkslide kommer och kväver växtligheten. För det krävs en naturvårdsplan, berättar Petter.  

  
Genom att veta hur marken ska skötas har vi alla möjligheter att påverka och förbättra den biologiska mångfalden. Solkompaniet har kunskapen kring vad som ger bäst förutsättningar, hur och när vall t. ex. ska slås och skördas för att fåglar ska kunna häcka och vad som behöver till för att jorden ska bli lucker och bra. Nu gäller det att den kunskapen når alla intressenter. De monokulturer (jordbruk och skogsbruk som ensidigt inriktas på ett enda växt- eller trädslag) vi ser runt omkring oss idag ger instabila system.   

  

Vi vill bidra genom att den markplätt vi använder under arrendetiden för solcellerna lämnar monokulturen. I stället skapas förutsättningar för biologisk mångfald. Resultatet vi får är att jorden kommer vara i bättre skick med fler organismer, vi kommer också få se fjärilar, bin, fladdermöss och andra typer av fåglar än idag. Vi återskapar livsmiljöer som förr var vanliga i landskapet. Även om vi vet att det kan ta tid att anlägga en ängsmark kan det också gå extremt fort. Om vi tex får chansen att omvandla en granplantering till en solpark: redan ganska tidigt i granplanteringens utveckling blir den hög och tät och skuggar effektivt maren under.  Om vi avverkar och drar upp granarnas rötter på hösten, monterar solceller på vår-vintern och sår på våren så kommer vi se en fantastisk förändring redan första sommaren. Under sommar nummer två kommer det vara lätt att hitta 7 sorter blommor i parken på midsommarafton, säger Petter.   

  

Via anläggningen av solceller på marken kommer det bli även bli bättre förutsättningar för rödlistade arter som är på tillbakagång att återetablera sig. Dessa fröer sås på marken, dock kommer det behöva ske steg för steg och i omgångar. Det handlar om väldigt stora arealer och det kan bli en utmaning att få tag i tillräckligt mycket rödlistade fröer för inplantering.  

  

Drivkraften i att få vara med och förändra   

Känslan av att vakna på morgonen och veta att man bidrar är den Petter vill ha. Han och Lars har hela tiden velat göra skillnad och har hela tiden drivits av lust.   

  

Jag får lov att vara med driva på. Det är väldigt, väldigt roligt att det är mina och Lars galna idéer som är grunden till där vi är idag. Vi var naiva från början och kände ”vi bara gör det”. Hade vi inte vågat börja hade vi inte varit där vi är idag. I början var vi lite tidigt ute, men nu är det ett helt annat läge. Vi hade dock inte lyckats utan alla runt omkring oss, vi har skapat detta tillsammans allihop. Hela mitt engagemang handlar om att vi ska göra skillnad, avslutar Petter.  

  

Har du ett ämne, en artikel eller en film du tycker borde finnas bland våra artiklar?

Eller har du frågor kring Solceller på marken - hör av dig till cecilia.edling@solkompaniet.se