Solkompaniet använder GIS, Geografiska Informationssystem, för att fatta datadrivna och faktabaserade beslut. Teamet som arbetar med och utvecklar GIS fungerar som en länk mellan olika arbetsflöden och är involverade i flera delar från identifiering av mark till att en park börjar byggas.

–     GIS är ett kraftfullt verktyg som hjälper oss att arbeta mer effektivt, identifiera bra marker och vara stöd i beslutsfattande, berättar Lars Udikas, GIS Ingenjör.

Detta är GIS
På Solkompaniet används GIS för att analysera och välja lämpliga platser för solkraftsprojekt. Genom att bland annat utvärdera solstrålning, topografi, markanvändning och andra geografiska faktorer kan passande platser för solkraft identifieras snabbare och placeringen av solpaneler maximeras och optimeras. Arbetet med GIS är varierat, ingen dag liknar den andra. GIS-teamet stöttar flera delar av processen och är delaktiga i alltifrån ansökningar till Länsstyrelser till investerarrapporter.

–     Genom GIS blir vi snabbfotade och smartare, vi kan helt enkelt ligga ett steg före. Målet med vårt GIS arbete är att vi ska hitta de bäst lämpade markerna så snabbt som möjligt. Nu har vi samlat data och kan snabbt få fram vilka marker som lämpar sig allra bäst. Vårt mål är förstås att parametrarna vi adderar ska stämma överens, då kan vi enkelt prioritera vilken mark vi ska satsa på, berättar Lars. 

En ny app ska stärka den interna kulturen
Den 15 november varje år är det ”internationella GIS-dagen”. I år är den extra speciell eftersom GIS-teamet i samband med dagen lanseras en intern app. I appen kommer alla på Solkompaniet kunna markera en punkt på kartan, sin hemort eller en plats de tycker extra mycket om. GIS-teamet hoppas på att kunna samla hela företaget och alla medarbetare kring GIS-arbetet. 

–        Det är ett väldigt utvecklande och varierande arbete där vi har möjlighet att hela tiden förbättra oss. Vårt arbete ger resultat för hela bolaget, det är väldigt tillfredsställande, avslutar Lars. 

Delar av Solkompaniets GIS-team på huvudkontoret i Årsta.

Har du ett ämne, en artikel eller en film du tycker borde finnas bland våra artiklar?

Eller har du frågor kring Solceller på marken - hör av dig till cecilia.edling@solkompaniet.se