Den 5 juli 2022 anordnade Solkompaniet tillsammans med Ekobanken seminariet ”Hur smart är det med solparker?” i Almedalen. Missade du det finns det nu att ta del av här.

Tid: Tisdag 5 juli kl 10.00 till 10.50

Arrangör: Solkompaniet och Ekobanken

Plats: Uppsala Universitet, Campus Gotland, Kaserngatan 1, sal D 24

Beskrivning:

De senaste tio åren har solel handlat om våra tak och el för egen förbrukning. Nu är det dags för nästa steg då solparker blir vanliga produktionsanläggningar. Hur kan solparker bidra till framtidsscenariot och hur smart är det med solparker i framtidens hållbara samhälle?

Utökad beskrivning

I Sverige bedöms vårt elbehov fördubblas och solparker kan redan till 2030 stå för 15 TWh, vilket motsvarar mer än 10 % av dagens elbehov. Idag står solparker endast för ett par promille av vår elproduktion och frågan blir om det är möjligt med denna snabba utveckling.  Björn Sandén, professor på Chalmers kommer att ge sin syn och hur smart det är att solparker blir en del av vårt energisystem.

Att solparker kan vara mer än elproduktion och göras smarta genom styrning och därmed bli en viktig del för Sv Kraftnäts stödtjänster, berättar John Diklev från Flower (tidigare Krafthem) tillsammans med Lina Angmo på Solkompaniet.

I en paneldiskussion fortsätter sedan samtalet med en rad inbjudna intressenter om hur smart eller osmart det är med solparker: Vilken roll kan solparker spela för en region som redan idag har ett stort underskott av el och ska öka det kraftigt med t.ex. en stor batterifabrik? Har vi tillräckligt med mark och blir solparker accepterat som en del landskapet? Kan det befintliga elnätet användas eller behöver det byggas ut kraftigt? Hur fungerar det i framtiden om/när vind och sol är grunden i energisystemet i södra och mellersta Sverige?

Medverkande:

Björn Sandén – Professor of Environmental Systems Analysis and Technology Assessment at the Department of Energy and Environment at Chalmers University of Technology.

Göran Ericsson, Svenska Kraftnät

John Diklev, Grundare och VD Flower

Lina Angmo Park Solkompaniet

Johan Paradis, Sunna Group

Anna Wolf, Power Circle

Moderator : Cecilia Edling

Har du ett ämne, en artikel eller en film du tycker borde finnas bland våra artiklar?

Eller har du frågor kring Solceller på marken - hör av dig till cecilia.edling@solkompaniet.se