Mars 2023: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för projektet är inskickad till Länsstyrelsen i Östergötland och vi inväntar deras beslut i ärendet.

SOLPARK ÖSTRA ENEBY, NORRKÖPING

Solkompaniet planerar att bygga en anläggning med solceller på marken på fastigheten Norrköping Östra Eneby 6:68. Solkompaniet har genomfört samråd för solparken, samrådshandlingen finns att ladda ner via länken nedan.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för projektet är nu inskickad till Länsstyrelsen i Östergötland och vi inväntar deras beslut i ärendet.

Vad innebär ett samråd?

Samrådet innebär att vi berättar om den planerade parken och inhämtar information och synpunkter från de som berörs. Beskrivning av den planerade parken finns i dokumenten nedan. Här finns även en karta med detaljplanering av parken samt intressanta länkar om solceller på marken och vilken nytta det kan bidra med. 

 Den kunskap och information vi nu samlar in kommer att utgöra underlag för beskrivningen av miljöpåverkan i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som kommer att lämnas in till Länsstyrelsen så att de kan fatta beslut om vilka försiktighetsåtgärder som behövs.  

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta projektledare Katharina Wollin.

FAKTA SOLPARK ÖSTRA ENEBY

Kommun: Norrköping

Yta: 87 Hektar

Effekt: 76 MWp

Beräknad årsproduktion: 82 GWh

vilket motsvarar ca 16 000 villors hushållsel per år