SIFFROR OCH SOLCELLER PÅ MARKEN

Hur mycket Solkraft blir det?

En fråga många, både markägare, köpare av solkraft och investerare, ställer sig är ”Hur mycket solkraft blir det av marken?” Det är på många sätt som att ställa sig frågan ”Hur långt är ett snöre” – för det beror på många faktorer. Vi ska dock försöka ge en indikation på hur mycket solkraft som kan produceras och vad den mängden motsvarar. 

En ”vanlig” eller traditionell solpark är ett markområde som används för enbart produktion av solkraft.

I vårt exempel förutsätter vi ett markområde som är pålningsbart, plant, utan vattendrag eller vattenledningar som går över marken. Solpanelerna monteras åt söder i rader med ca 10 meter mellan raderna. 

Med 1 hektar mark  enligt ovan får vi en installerad effekt på från upp till 1 000 kWp

Det motsvarar ungefär 1000 MWh per år eller mer än


Eller

Vad kostar solceller på marken?

Ready To Build 
Innan du kan börja bygga en solpark behöver marken bli ”Ready to build” (RTB). För att marken ska vara RTB utreds den avseende möjlighet att ansluta till elnät, markbeskaffenhet, solinstrålning, tillstånd att bygga solparken, markberedning och förutsättningar för ekonomisk lönsamhet. Det är en process som kräver kompetens inom flera områden och som kan ta allt från ett par månader till något/några år. Har du, som markägare, >40 ha byggbar mark, genomför vi på Solkompaniet utredningen och driver processen RTB. 

Att bygga Solparken
När marken är redo att byggas på genomförs planering och projektering inför byggstart. Att bygga en solpark tar, beroende på storlek, 2-6 månader. En stor solpark (> 100MW) byggs vanligtvis i etapper. Prisbilden för att bygga en solpark är ungefär 5 – 7miljoner kronor per hektar. Har du > 40 ha byggbar mark som du arrenderat ut till Solkompaniet för en solpark har du ingen utgift eller kostnad för investeringen utan får betalt enl. vår affärsmodell.

Solparken i Drift
När solparken är i drift genomförs förebyggande underhåll och service minst en gång per år och/eller vid behov. De ev. fel som kan uppstå går ofta att lösa  online eftersom solparken är uppkopplad och monitoreras . Varje år genomförs okulär besiktning av framförallt kablage och solpaneler. Då görs också tester av AC/DC brytare, genomgång av fläktar och filter samt Termografering där anslutningar  filmas med värmekamera för att säkerställa en god funktion.  Ett välplanerat förebyggande underhåll är viktigt för att solparken skall leverera den energi som är simulerad och för att undvika kostsamma driftsavbrott.  I servicen inkluderas också röjning av vegetation samt gräsklippning, detta för att solpanelerna inte skall  skuggas. Arrenderar du ut din mark för en solpark genom Solkompaniet ansvarar vi för underhåll och service.