MARKÄGARE
– VÅR AFFÄRSMODELL

För att etablera solceller på marken, en Solpark, via arrende tillsammans med oss på Solkompaniet krävs att du (ni) har minst 40 hektar byggbar mark att arrendera ut för solkraftsproduktion. Våra arrendeavtal sträcker sig oftast över 40 år.

Du behöver inte göra någon investering eller ta någon kostnad själv. Vi tar ansvar från början till slut.

Vi på Solkompaniet arbetar med en affärsmodell där markägaren får en procentuell ersättning av solkraftsproduktionen (kWh x det verkliga spot- elpriset ) men med en lägsta garanterad ersättningsnivå per hektar och år .


Vad betyder det för dig?

Du har alltid en garanterad lägsta inkomst baserat på golv/minsta nivå per hektar och år. Ökar elpriset, ökar också din ersättning och förtjänst. Sjunker elpriset blir din ersättning aldrig lägre än garantinivån per hektar och år.

Har du mark som är mindre än 40 hektar kan du utreda och utveckla marken på egen hand, så att den är ”Ready to build” (RTB) – redo att byggas på !

Några saker att tänka på då, finns att hitta här >> ATT TÄNKA PÅ NÄR DU VILL BYGGA SOLCELLER PÅ MARKEN

När din mark är RTB finns möjlighet att be om offert för att bygga en solpark.