VARFÖR SOLCELLER PÅ MARKEN?

Många markägare vi träffar eller pratar med är nyfikna på och vill veta mer om förutsättningarna för att etablera solel på sin mark. Solceller på mark kan ge många fördelar. Här är några av dem

  • En möjlighet att öka inkomsterna från marken utöver jordbruksprodukter, med god och stabil inkomst under lång tid.


  • Möjlighet att täcka egenförbrukningen med lokalproducerad förnybar el och när jordbruk/skogsbruk blir mer elektrifierat vara redo för den omställningen.   • Framtidssäkra verksamheten och skapa värde för kommande generationer. Marken som används för solel kommer med största sannolikhet att ha  bättre värde efter arrendetiden är slut. Både för att den kan användas för solel, men ocksåoch för att jorden mest troligt, efter att ha legat i träda, kommer vara mycket bättre för jord/skogs/betesmark än tidigare.  


  • Bibehålla Skapa öppna landskap och skapa goda förutsättningar för  biologisk mångfald . Marken kommer hållas öppen och biologisk mångfald ökas eller bibehålls tack vare återinsådd av växter och slåtter/bete och andra platsspecifika naturvårdsinsatser.    • Vara en aktiv del av omställningen och på så sätt b idra till ett mer hållbart samhälle.  • En solpark skapar arbetstillfällen både under tiden den byggs och när den är i drift.


TA KONTAKT MED NÅGON AV VÅRA MARKUTVECKLARE

Markutvecklare Kronoberg, Halland & Skåne

+ 46 73 092 14 18

BJÖRN LUNDGREN

Markutvecklare

Örebro, Västra Götaland & Halland

+46 73 598 79 82

Markutvecklare

Jönköping

+46 73 735 48 67

Markutvecklare

Örebro, Uppsala & Västmanland

+46 70 927 87 91

Markutvecklare

Östergötland & Kalmar

+46 72 083 96 92

Markutvecklare

Gävleborg & Dalarna

+46 735 971 066

MATTIAS FORSSELL

Markutvecklare

Uppsala, Stockholm & Södermanland

  • +46 73 565 64 43