HAR DU MARK?
TA KONTAKT MED NÅGON AV VÅRA MARKUTVECKLARE

Markutvecklare

Kronoberg, Halland & Skåne

+ 46 73 092 14 18

BJÖRN LUNDGREN

Markutvecklare

Örebro, Västra Götaland & Halland

+46 73 598 79 82

Markutvecklare

Jönköping

+46 73 735 48 67

Markutvecklare

Örebro, Uppsala & Västmanland

+46 70 927 87 91

MATTIAS FORSSELL

Markutvecklare

Uppsala, Stockholm & Södermanland

+46 73 565 64 43

anders wallinder

Markutvecklare

Östergötland & Kalmar

+46 72 083 96 92

Carl hornström

Markutvecklare

Gävleborg & Dalarna

+46 735 971 066

Vilken mark SÖKER VI ?

Vi söker mark att arrendera som är sammanlagt 40 hektar eller mer . Det kan vara din mark, eller din tillsammans med dina grannars.

Markens beskaffenhet är av stor betydelse. Det ska vara möjligt att påla i marken. Marken behöver vara relativt plan, dvs inga tvära höjdskillnader samt lättillgänglig.

Marken behöver ligga på rimligt avstånd (helst <5 km) till en nätanslutning som har möjlighet att ta emot den effekt solparken kommer att producera.

Mark som har förutsättningar att få de tillstånd som krävs från Länsstyrelsen med hänsyn taget till t. ex riksintressen

Mark i områden med god solinstrålning

JAG HAR > 40 HEKTAR MARK OCH ÄR INTRESSERAD AV ATT FÅ VETA MER


KONTAKT – ÖVRIGA FRÅGOR

TEAM SOLCELLER PÅ MARKEN