HAR DU MARK?
TA KONTAKT MED NÅGON AV VÅRA MARKUTVECKLARE

Markutvecklare Södra Sverige

+ 46 73 092 14 18

Markutvecklare Södra Sverige

+46 72 145 00 51

BJÖRN LUNDGREN

Markutvecklare Västra Sverige

+46 73 598 79 82

Markutvecklare Västra Sverige

+46 70 200 75 73

Markutvecklare Mellersta Sverige

+46 73 735 48 67

Markutvecklare Mellersta Sverige

+46 70 927 87 91

MATTIAS FORSSELL

Markutvecklare Mellersta Sverige

+46 73 565 64 43

anders wallinder

Markutvecklare Mellersta Sverige

+46 72 083 96 92

Vilken mark SÖKER VI ?

Vi söker mark att arrendera som är sammanlagt 40 hektar eller mer . Det kan vara din mark, eller din tillsammans med dina grannars.

Markens beskaffenhet är av stor betydelse. Det ska vara möjligt att påla i marken. Marken behöver vara relativt plan, dvs inga tvära höjdskillnader samt lättillgänglig.

Marken behöver ligga på rimligt avstånd (helst <5 km) till en nätanslutning som har möjlighet att ta emot den effekt solparken kommer att producera.

Mark som har förutsättningar att få de tillstånd som krävs från Länsstyrelsen med hänsyn taget till t. ex riksintressen

Mark i områden med god solinstrålning

JAG HAR > 40 HEKTAR MARK OCH ÄR INTRESSERAD AV ATT FÅ VETA MER


KONTAKT – ÖVRIGA FRÅGOR

TEAM SOLCELLER PÅ MARKEN

KONTAKTUPPGIFTER

Projektledare Markutveckling

+46  70 665 58 62

MIKAELA LISS

Projektledare Markutveckling

+46 72 500 66 58

BAFRIN HUSSEIN NIZARKI

Projektledare Förstudie

na

DOMINIKA GRABOS

Projektstöd

Not available

DAVIDE BELLMAN

Digital Transformation Manager 

+46 72 145 48 76

PETTER SJÖSTRÖM

Tillstånd & Mark
Grundare, Ägare

+ 46 70 333 06 30

LARS UDIKAS

GIS- Ingenjör

+46 76 113 26 11

NICLAS BENGTSSON

Elnätsansvarig

+46 76 135 35 67

CECILIA EDLING

Affärsutveckling & Marknad

+46 73 067 37 54

Markutvecklare Mellersta Sverige

+46 73 735 48 67

Markutvecklare Södra Sverige

+46 72 145 00 51

Markutvecklare Södra Sverige

+ 46 73 092 14 18

Markutvecklare Västra Sverige

+46 70 200 75 73

BJÖRN LUNDGREN

Markutvecklare Västra Sverige

+46 73 598 79 82

Markutvecklare Mellersta Sverige

+46 70 927 87 91

MATTIAS FORSSELL

Markutvecklare Mellersta Sverige

+46 73 565 64 43

MARCUS DOVER

Affärsområdeschef Mark

+46 70 899 39 21

ALEX LINDBERG

Chef Markutvecklare

+46 79 098 79 08

Lars hedström

Senior Rådgivare
Vice VD Solkompaniet, Grundare, Ägare

JOHAN ÖHNELL

Finansiering & PPA
Ordförande Solkompaniet

+46 70 851 58 50