KONTAKT

JAG HAR > 40 HEKTAR MARK OCH ÄR INTRESSERAD AV ATT FÅ VETA MER


Vilken mark SÖKER VI ?

Vi söker mark att arrendera som är sammanlagt 40 hektar eller mer . Det kan vara din mark, eller din tillsammans med dina grannars.

Markens beskaffenhet är av stor betydelse. Det ska vara möjligt att påla i marken. Marken behöver vara relativt plan, dvs inga tvära höjdskillnader samt lättillgänglig.

Marken behöver ligga på rimligt avstånd (helst <5 km) till en nätanslutning som har möjlighet att ta emot den effekt solparken kommer att producera.

Mark som har förutsättningar att få de tillstånd som krävs från Länsstyrelsen med hänsyn taget till t. ex riksintressen

Mark i områden med god solinstrålning

KONTAKT – ÖVRIGA FRÅGOR

VÅRT TEAM

BARBARA ROSAZZA

Markutvecklare Södra Sverige

+ 46 73 092 14 18

PAUL LEGEMARK

Markutvecklare Mellersta Sverige

+46 70 927 87 91

BJÖRN LUNDGREN

Markutvecklare Västra Sverige

+46 73 598 79 82

MATS PALMGREN

Markutvecklare Västra Sverige

+46 70 200 75 73

LARS SÜDOW

Markutvecklare Södra Sverige

+46 73 092 01 45

MARCUS DOVER

Affärsområdeschef Mark

+46 70 899 39 21

OLLE BERGQVIST

Interim Chef Markutvecklare

+ 46 72 150 67 17

WERONICA ANDERSSON

Projektledare Tillstånd

+46  70 665 58 62

MIKAELA LISS

Projektledare

+46 72 500 66 58

DOMINIKA GRABOS

Projektstöd

Not available

NICLAS BENGTSSON

Elnätsansvarig

+46 76 135 35 67

LARS UDIKAS

GIS- Ingenjör

+46 76 113 26 11

Lars hedström

Senior Rådgivare
Vice VD Solkompaniet, Grundare, Ägare

+46 8 400 26 751

PETTER SJÖSTRÖM

Tillstånd & Mark
Grundare, Ägare

+ 46 70 333 06 30

CECILIA EDLING

Affärsutvecklare, Intressent- och Kommunikationsanvarig

+46 73 067 37 54

JOHAN ÖHNELL

Finansiering & PPA
Ordförande Solkompaniet

+46 70 851 58 50