OM SOLCELLER PÅ MARKEN – SOLPARKER

Solceller på marken, solparker, är i sin linda i Sverige. De flesta solelanläggningar som hittills byggts, har byggts på tak.

Under de senaste två åren har Solparker blivit mer vanligt och under 2021 byggdes bl.a. Sveriges första Agrivoltaics solpark, där man kombinerar jordbruk med solelproduktion på Kärrbo Prästgård och Sveriges största solpark på 18 MW i Skurup i Skåne.

Det finns flera sätt att etablera solceller på marken. Det hittills vanligaste är att enbart använda marken för solel, men det finns stora möjligheter att kombinera solelproduktion med fler användningsområden – sk Dual- use eller samextistens.

Det kan vara tillsammans med betande får eller bin. Solel kan också produceras i kombination med jordbruk, agrivoltaics, där man odlar till exempel vall eller fodergröda.

På bilden ser du Sveriges första Agrivoltaics Solelpark.


’Att bygga solelparker i södra och mellersta Sverige är det snabbaste sättet att öka elproduktionen. Ger självklart mest på sommaren, men den ger även effekt kalla vinterdagar när solen lyser.’
– Johan Öhnell, Ordförande Solkompaniet

SOLEL I SVERIGE

I Sverige använder vi årligen cirka 130-150 TWh el. Ungefär 36 % av den elen används inom industrin och drygt 50% används till bostäder & service. 

Vi producerar ungefär 170 TWh el per år och överskottet exporteras.

Men varifrån kommer elen i Sverige?

De tre största källorna till el i Sverige är:

  • Vattenkraft, ca 45%
  • Kärnkraft, ca 30%
  • Vindkraft, ca 17 %Ungefär 1% av den el vi använder i Sverige är solel. Den siffran kommer mest troligt öka under de nästkommande åren, då vi i Sverige har riktigt goda förutsättningar för storkalig solelproduktion. Vår ambition är att 2030 ska 10% av vår elanvändning komma från solel.

*källa Energimyndigheten och Svensk Solenergi