OM SOLCELLER PÅ MARKEN – SOLPARKER

Solceller på marken, solparker, är i sin linda i Sverige. De flesta solkraftsanläggningar som hittills byggts, har byggts på tak.

Under de senaste två åren har Solparker blivit mer vanligt och under 2022 byggdes bl.a. Sveriges andra och största Agrivoltaics solpark, Solvallen i Fellingsbro, där man kombinerar jordbruk med solkraftsproduktion och en av   Sveriges största solparker på 22 MW började byggas med ambitionen att tas i bruk 2023.

Det finns flera sätt att etablera solceller på marken. Det hittills vanligaste är att enbart använda marken för solkraft, men det finns stora möjligheter att kombinera solkraftsproduktion med fler användningsområden – sk Dual- use eller samextistens.

Det kan vara tillsammans med betande får eller bin. Solkraft kan också produceras i kombination med jordbruk, agrivoltaics, där man odlar till exempel vall eller fodergröda.

På bilden ser du Sveriges första Agrivoltaics Solelpark.


’Att bygga solparker i södra och mellersta Sverige är det snabbaste sättet att öka elproduktionen. Ger självklart mest på sommaren, men den ger även effekt kalla vinterdagar när solen lyser.’
– Johan Öhnell, Ordförande Svensk Solenergi

SOLKRAFT I SVERIGE

I Sverige använder vi årligen cirka 130-150 TWh el. Ungefär 36 % av den elen används inom industrin och drygt 50% används till bostäder & service. 

Vi producerar ungefär 170 TWh el per år och överskottet exporteras.

Men varifrån kommer elen i Sverige?

De tre största källorna till el i Sverige är:

  • Vattenkraft, ca 41 %
  • Kärnkraft, ca 29 %
  • Vindkraft, ca 19 %Nästan 2% av den el vi använder i Sverige är solkraft. Den siffran kommer mest troligt öka under de nästkommande åren, då vi i Sverige har riktigt goda förutsättningar för storkalig solkraftsproduktion. Vår ambition är att 2030 ska 30 TWh av vår el komma från solkraft. 

*källa Energimyndigheten och Svensk Solenergi