OM OSS 

”Vi behöver göra betydligt mer
och betydligt snabbare”

 Lars Hedström, Grundare och Vice VD Solkompaniet

30 TWh solkraft till 2030!

Solar is
the new king of electricity!

IEA 2020

Världen behöver ställa om till en hållbar energiproduktion för att vi tillsammans ska klara klimatmålen. 

Tillsammans med markägare, kommuner, myndigheter, invånare, företag, nätägare och andra intressenter banar Solkompaniet väg för mer förnyelsebar sokraft i Sverige. Bland annat genom att etablera stora solparker.

Målet är att vi i Sverige, ska ha en årlig produktion av solkraft på minst 10%. Idag ligger den årliga produktionen av solkraft i Sverige på nästan 2 %.

Vi på Solkompaniet är övertygade om att vi tillsammans kan uppnå målet, men för att det ska bli verklighet behöver vi göra mer och snabbare.

 Vill du vara med?