VARFÖR SOLKOMPANIET?

  • Vi har lång och gedigen erfarenhet  av att etablera solkraft både på mark och på tak. Vi är marknadsledande inom solkraft till företag sedan 2010.


  • Vi bygger anläggningar med hög kvalitet , som håller minst 30-40 år.  • Du som markägare kan vara delaktig i hela processen om du önskar och får stora möjligheter att påverka  hur parken ska byggas och vad vi ska ta hänsyn till. Om du hellre vill ta ett kliv åt sidan under processen är det också möjligt. Vi finns här hela vägen för att underlätta för dig och för att du ska känna dig trygg.


  • Vi arbetar tillsammans med närboende, kommun och region för att skapa ett så stort värde som möjligt för solparken.


  • Vi tar hand om alla myndighetskontakter och alla kostnader.


  • Marken återställs enligt arrendeavtal till sitt ursprungsskick när solparken tas bort i slutet av arrende-perioden. En solpark installeras genom pålning, vilket inte gör åverkan på marken. 


  • Vi är med hela vägen! Vi utvecklar marken, bygger solkraftsparken samt genomför service och underhåll av solkraftsparken under arrendeperioden. Vid arrendetidens slut återvinns samtliga delar av solparken enligt alla rådande principer.


TA KONTAKT MED NÅGON AV VÅRA MARKUTVECKLARE

Markutvecklare

Kronoberg, Halland & Skåne

+ 46 73 092 14 18

BJÖRN LUNDGREN

Markutvecklare

Örebro, Västra Götaland & Halland 

+46 73 598 79 82

Markutvecklare

Jönköping

+46 73 735 48 67

Markutvecklare

Örebro, Uppsala & Västmanland

+46 70 927 87 91

MATTIAS FORSSELL

Markutvecklare

Uppsala, Stockholm & Södermanland

+46 73 565 64 43

Anders wallinder

Markutvecklare

Östergötland & Kalmar

+46 72 083 96 92

Carl Hornström

Markutvecklare

Gävleborg & Dalarna

+46 735 971 066