VARFÖR SOLKOMPANIET?

  • Vi har lång och gedigen erfarenhet  av att etablera solel både på mark och på tak. Vi är marknadsledande inom solel till företag sedan 2010.


  • Vi bygger anläggningar med hög kvalitet , som håller minst 30-40 år.  • Du som markägare kan vara delaktig i hela processen om du önskar och får stora möjligheter att påverka  hur parken ska byggas och vad vi ska ta hänsyn till. Om du hellre vill ta ett kliv åt sidan under processen är det också möjligt. Vi finns här hela vägen för att underlätta för dig och för att du ska känna dig trygg.


  • Vi arbetar tillsammans med närboende, kommun och region för att skapa ett så stort värde som möjligt för solparken.


  • Vi tar hand om alla myndighetskontakter och alla kostnader.


  • Marken återställs enligt arrendeavtal till sitt ursprungsskick när solparken tas bort i slutet av arrende-perioden. En solpark installeras genom pålning, vilket inte gör åverkan på marken. 


  • Vi är med hela vägen! Vi utvecklar marken, bygger solelparken samt genomför service och underhåll av solelparken under arrendeperioden. Vid arrendetidens slut återvinns samtliga delar av solparken enlingt alla rådande principer.


KONTAKT MED NÅGON AV VÅRA MARKUTVECKLARE

BARBARA ROSAZZA

Markutvecklare Södra Sverige

+ 46 73 092 14 18

PAUL LEGEMARK

Markutvecklare Mellersta Sverige

+46 70 927 87 91

BJÖRN LUNDGREN

Markutvecklare Västra Sverige

+46 73 598 79 82

MATS PALMGREN

Markutvecklare Västra Sverige

+46 70 200 75 73