Under hösten 2022 påbörjades bygget av Sveriges hittills största solpark. Och redan nu till sommaren 2023 har vi en färdig park. Parken kommer leverera förnybar el endast ca 10 månader från det att spaden sattes i marken! Kungsåra som ligger ca 1,5 mil från Västerås, kommer […]
Tar du dig runt i Europa ser du allt oftare solparker som glittrar i solen. Ett positivt tecken tycker de flesta. En färsk undersökning visar nämligen att förnybar energi är EU-medborgarnas favoritväg ut ur klimatkrisen. Men vem leder egentligen solrevolutionen? Solenergin måste växa niofalt  Fler och […]
Frågan om klimatet är en av de största utmaningarna i vår tid. Att ställa om till lokal produktion av förnybar energi är en nyckel för att klara utmaningarna. Möjligheterna till omställning är stora på Gotland. Redan idag täcks hälften av Gotlands nuvarande elbehov av vindkraft. Förutsättningarna […]
Budskapet från Björn Sandén*, professor i innovation och hållbarhet på Chalmers är inte enbart att solbruksrevolutionen är möjlig, utan även att vi alla vinner på den. Samt att vi kan göra förflyttningen med glädje. Vill du känna ännu mer energi i solbruksfrågan – ta del av […]
Frågan om klimatet är en av de största utmaningarna i vår tid. Att ställa om till lokal produktion av förnybar energi är en nyckel för att klara utmaningarna. Möjligheterna till omställning är stora i Östergötland – och det är redan på gång! Sverige har höga mål, […]
Hittills har det saknats sammanställningar kring solparkers påverkan på den lokala miljön. En rapport framtagen av Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner – RISE och miljökonsultföretaget Ecogain konstaterar att ”Det finns ett flertal möjliga lösningar för att skapa förutsättningar för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i samband med storskaliga […]
För att ställa om samhället, snabba upp energiomställningen och på så sätt förhindra klimatkrisen, krävs tydligare riktlinjer och rekommendationer som gör det enklare och snabbare för Länsstyrelserna att fatta beslut om solceller på mark. Utmaningen med klimatomställningen är stor, men med rätt förutsättningar kan vi mycket […]
Ja, det tror vi! Att USA väljer att satsa på solenergi med målet att 45 procent av landets el ska komma från solen år 2050, gläder oss och vi hoppas att fler länder tar efter. Här i Sverige kommer ca 1 procent av landets el från […]
This video is a synopsis of our research report ”Rethinking Energy 2020-2030: 100% Solar, Wind, and Batteries is Just the Beginning” that was published on October 27th, 2020 and is available for download free of charge from our RethinkX website https://www.rethinkx.com/energy-reports. We are on the cusp […]
The concept of dual-purpose solar is relatively new and although renewable companies of all sizes have been exploring the benefits of co-managing solar power and agriculture, exciting research and development is still underway. Q&A with Marcus Krembs, Head of Sustainability | Enel Green Power Tell us about […]
By Jules Scully The results of Spain’s auction this week for 3GW of renewables capacity have been widely welcomed by the country’s solar sector, but calls have been made to tweak future auctions to support smaller-scale projects as well as encourage the participation of bids with energy […]
Here’s what the energy industry in North America should expect across renewables, innovative solutions, and clean transportation in 2021. Enrico Viale, Head of North America at Enel As we start a new year, it’s time to take a fresh look at the ongoing climate crisis. It’s […]
Joe Biden vill påskynda omställningen till förnybart och ta en internationell ledarposition i klimatfrågan. Han slog i Save America fast att ”Klimatförändringarna är det största hotet mot mänskligheten. Och det är även det största problemet för mig”. Han gick till val på ”The Biden Plan For A Clean Energy Revolution […]