Att bygga en solpark är ett komplext projekt. Det är många intressenter och parametrar som måste finnas på plats innan solparken kan byggas. En avgörande faktor är tillgång till elnät. För att få tydliga svar kring hur elnät fungerar och vad som krävs för att det […]
Att åkermark tas ur produktion till förmån för solkraft, samtidigt som livsmedelsförsörjningen behöver öka, skapar en målkonflikt och väcker debatt.  Att åkermark tas ur produktion till förmån för solkraft, samtidigt som livsmedelsförsörjningen behöver öka, skapar en målkonflikt och väcker debatt. Många tänker direkt på att solkraft ska […]
Vi behöver många olika fossilfria, helst förnybara, kraftslag för att klara utmaningarna framåt. Och det behöver gå fort. Vi vet är att solkraft är det snabbaste kraftslaget att bygga ut. Och att det är kostnadseffektivt. Det är inte ovanligt att kraftslagen sol, vind och kärnkraft ställs […]
Rubriken är från facktidningen Forskning & Framsteg och syftar på forskningsprojektet inom agrivoltaics – där solbruk och jordbruk kombineras.  Vi är i behov av mer förnybar el. Och solkraft är en mycket effektiv lösning. Självklart ska vi nyttja taken. Men det kommer inte räcka. Vi behöver fler storskalig solkraft […]
Det är hög tid för svensk elproduktion att stärkas. Sverige är i stort behov av fossilfri el och solkraftsbranschen står redo att leverera 30 TWh solkraft redan till 2030. Vill du också veta hur vi kan få 30 TWh solkraft till 2030? Då ska du se eller […]
I podden tar Lars Hedström med oss på Solkompaniets resa från en av de tidigaste installationerna i Fläckebo socken, till branschen som har som mål att leverera 30 TWh till 2030. Han förklarar även möjligheterna med solceller på marken och vad som behövs för att få till omställningen. […]
Vi är många som står redo att vilja lösa energikrisen och klimatkrisen. För att förstå varandras situation och perspektiv och för att tillsammans komma framåt fortare har Västra Götalandsregionen samlat sitt nätverk till dialogmöten*. I ett dialogmöte under våren 2023 möttes Länsstyrelsen Västra Götaland, elnätsbolag och […]
Beräkningar säger att vi kommer se en fördubbling av vår elkonsumtion till 2035. Till det krävs massor av ny elproduktion. Fossilfri, helst förnybar elproduktion.– 2030 kommer solen stå för 10% av den totala svenska energiproduktionen, säger Solkompaniets vd, Axel Alm. Om du inte känner till Rejlers […]
Det allra första ”Stockholm Climate Week” har gått av stapeln. Eventet som fokuserar på klimatlösningar. 20 miljoner tittade på eventet online och över 2500 personer anslöt sig fysiskt i Stockholm. En av dagarna hade temat energi och under sessionen ”Reimagining Energy Solutions” presenterade Marina Sundman, Affärsområdeschef […]
Fågel på solcell
En ny kartläggning från länsstyrelsen visar att över 400 markbaserade solparker väntar på besked att få byggas. Sverige har investerarna, ytan, elnätet, elbehovet – samt behovet av minskade koldioxidutsläpp. Men omställningen går för långsamt.  – Vi behöver mer än någonsin samarbeta och hitta gemensamma vägar för […]
Den 19 januari 2023 intervjuades bl.a Martin Sjödahl, Senior rådgivare till landshövdingen, Länsstyrelsen i Kronobergs län i P4 Kronoberg om solceller på marken – Solcellsparker – Solparker (kärt barn har många namn) Solel- en stor del av Sveriges elproduktion redan 2030 Solbruksrevolutionen- Den omtänksamma revolutionen
Forskarna världen över är överens – 100 procent förnybar energi är möjligt både nationellt, regionalt och globalt senast 2050. Men då krävs samarbete! Just nu pågår klimatmötet COP27 där ett huvudtema är Klimatfinansiering av bland annat förnybar energi. Oavsett utfallet på COP27 är vi redo för […]
Sveriges förutsättningar för att ställa om till förnybar energi är mycket goda, bland annat genom att t ex bygga solceller på marken. Men trots det och trots att energifrågan är viktig för väljarna går omställningen för långsamt. Den 11 september 2022 har du möjlighet att rösta […]
Orginalartikel från Ekot finns här Många svenska kommuner uppger att de har gått miste om nya företagsetableringar på grund av begränsningar i elnätet.Ekots kartläggning visar att det handlar om minst 24 kommuner.Fem av kommunerna uppger att det handlar om elintensiva företag som batterifabriker eller datahallar. I […]
Den 5 juli 2022 anordnade Solkompaniet tillsammans med Ekobanken seminariet ”Hur smart är det med solparker?” i Almedalen. Missade du det finns det nu att ta del av här. Tid: Tisdag 5 juli kl 10.00 till 10.50 Arrangör: Solkompaniet och Ekobanken Plats: Uppsala Universitet, Campus Gotland, […]
För att ställa om samhället, snabba upp energiomställningen och på så sätt förhindra klimatkrisen, krävs tydligare riktlinjer och rekommendationer som gör det enklare och snabbare för Länsstyrelserna att fatta beslut om solceller på mark. Utmaningen med klimatomställningen är stor, men med rätt förutsättningar kan vi mycket […]
Den 19 maj 2021 anordnade vi på GIGAWATTparken – en del sav Solkompaniet ett webinar tillsammans med Energikontor Väst. Webinaret handlade om hur vi kan skapa bättre förutsättningar för mer solel och stora solelparker i Västra Götalandsregionen. Målgruppen var främst kommuner och markägare och de talare […]
EnergiStrategiPodden · #48 – Emma Wiesner, EU-parlamentariker (C) Emma Wiesner blev hastigt Centerpartiets nya Europaparlamentariker i februari, och har redan hamnat mitt i flera processer som påverkar Europas energimarknad. I och med EU:s nya ambition om 55 % reduktion av CO2 ses flera områden över för […]
Det var stora förändringar av regelverken för solel under förra året och utbyggnaden av solelparker har tagit fart. Hör de energipolitiska talespersonerna i riksdagen för S, MP, C och M och få en bild av läget! 2021 innebär flera förändringar av regelverken för solel i Sverige. Investeringsstödet […]
Opinion by Fatih Birol for CNN Business Perspectives February 1, 2021 The global race to net-zero emissions has begun. But the world has much further to run. The European Union, Japan, the UK and many other major world economies have set ambitious goals to reach net-zero emissions by 2050. China, the world’s biggest […]
By Jules Scully The results of Spain’s auction this week for 3GW of renewables capacity have been widely welcomed by the country’s solar sector, but calls have been made to tweak future auctions to support smaller-scale projects as well as encourage the participation of bids with energy […]
Here’s what the energy industry in North America should expect across renewables, innovative solutions, and clean transportation in 2021. Enrico Viale, Head of North America at Enel As we start a new year, it’s time to take a fresh look at the ongoing climate crisis. It’s […]
Solceller sparar pengar, ökar värdet på huset och minskar klimat­utsläppen. Det byggs anläggningar som aldrig förr – ändå är svenskarna på efterkälken. Tyskland, producerar cirka tio gånger mer solel per invånare jämfört med Sverige.– Solelen står för mindre än en procent av landets elanvändning. Det är […]
Iberola
By Edith Hancock Power purchase agreements (PPAs) in Europe could exceed 10GW of renewable energy capacity this year as deals have already started to rebound after a COVID-19 slowdown. That’s according to a new market outlook report published by renewables software firm Pexapark this week, which claims […]
A lot speaks for solar energy. It’s clean, renewable – and now even cheaper than energy from fossil fuels like coal or natural gas. Sounds pretty great, right? But it only makes up a tiny bit of global electricity production. Why don’t we use a lot […]
Fyra företrädare för energibranschen skrev i DN debatt : Det är inte omöjligt att vi kommer att behöva omkring 500 TWh el år 2050, jämfört med dagens 140 TWh. Allt fler industriprocesser, transporter och framställning av råvaror drivs av el. Men dagens prognoser tar inte höjd […]
Tysklands största solcellspark i Weesow-Willmersdorf i närheten av Berlin har levererat sin första kilowattimme. ”Om klimatet fick rösta om energislag, skulle vind- och solenergi vinna,” säger EnBW-Sveriges VD Mads Miltersen. Med ett leende lägger han till: ”Vi nordbor älskar allt som har med solen att göra […]
Joe Biden vill påskynda omställningen till förnybart och ta en internationell ledarposition i klimatfrågan. Han slog i Save America fast att ”Klimatförändringarna är det största hotet mot mänskligheten. Och det är även det största problemet för mig”. Han gick till val på ”The Biden Plan For A Clean Energy Revolution […]