Solceller sparar pengar, ökar värdet på huset och minskar klimat­utsläppen. Det byggs anläggningar som aldrig förr – ändå är svenskarna på efterkälken. Tyskland, producerar cirka tio gånger mer solel per invånare jämfört med Sverige.– Solelen står för mindre än en procent av landets elanvändning. Det är lågt jämfört med andra länder, säger Bengt Stridh, universitets­lektor på Mälardalens högskola.På tre år fyrdubblades antalet solcellsanläggningar i Sverige. Bara under 2019 skedde en effektökning med 70 procent. Trots pandemin så väntas tillväxten fortsätta under 2020–2021.

I jämfört med omvärlden så sker tillväxten från låga nivåer. I världen stod solkraften för drygt 3 procent av elanvändningen 2019. I EU handlar det om 4 procent. I Tyskland kommer cirka var tionde kilowatttimme från solel. – Solelen i Sverige svarar för mindre än 1 procent av elproduktionen. Det är lågt jämfört med andra länder i Europa, säger Bengt Stridh, som bland annat arbetar med flera solcellsystemsprojekt på Mälar­dalens högskola. 

Från och med den 1 januari i år har stödet till solceller förändrats och sker i dag som ett skatteavdrag. Skattereduktionen ges för de debiterade kostnaderna för arbete och material med: 15 procent för installation av solceller.50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi.50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon. Anna Werner, vd för bransch­organisationen Svensk solenergi, anser att det nya stödet från årsskiftet är bra trots att stödet minskar något.– I branschen tycker vi att det tidigare stödsystemet gav mer pengar, men det nya systemet är lättare och mer stabilt.

För husägare fungerar det likadant som rot­avdrag. Husägare slipper ansöka om bidrag. I stället sker avdraget direkt på fakturan. – För juridiska personer, där­emot, har solcellsstödet försvunnit helt och hållet. Vi har förespråkat en förutsägbar, planerad nedtrappning, men regeringen valde tyvärr att göra som många andra europeiska länder och drog bort hela stödet över en natt, säger Anna Werner.

Att stödet försämrats kompenseras delvis av att solpaneler blivit bättre och billigare. Samtidigt som effektiviteten ökar kraftigt har priserna fallit. 2007 var världsmarknadspriset på solpaneler cirka 30 kronor per watt. I dag är det nere på mindre än en tiondel. Att investera i solenergianläggningar är inte längre en samvetsfråga utan är i många fall lönsamt för Sveriges drygt två miljoner husägare, särskilt om anläggningen anpassas till den egna elförbrukningen.Flera studier och rapporter talar också för att investeringen ökar värdet både på kommersiella fastigheter och villor.

En studie av 22 000 husförsäljningar varav 4 000 med solceller i USA 2015 kom fram till ett ökat försäljningsvärde.I ett svenskt examensarbete 2019 studerades försäljningspriset för tiotusentals husförsäljningar i Sverige. Även om det handlade om ett mindre antal solcellshus så pekade resultatet på att försäljningspriset ökade för dessa hus.I en opinionsundersökning, beställd av kraftkoncernen Fortum 2017, uppgav drygt 70 procent av de tillfrågade att de inte är främmande för att betala mer för ett hus med solceller. Drygt åtta av tio svenskar är också positiva till att ha solpaneler på taket.

Solpanelerna är under ständig utveckling och har än så länge visat att de fungerar över lång tid. Fabrikanterna garanterar att solcellernas effektivitet inte tappar mer än 20 procent på 25 år.– Hittills verkar det som att anläggningar som är byggda i mitten av 80-talet faktiskt tappar mindre än så. I stället handlar det i flera fall om en effektivitet på över 90 procent av den ursprungliga effekten, säger Bengt Stridh.

Även om det är en bra affär för många husägare att satsa på solel, så är det än så länge inte lönsamt för privatpersoner att bygga större anläggningar för att till exempel göra en miljöinsats och sälja överskottsel. Inte heller går det att på ett lönsamt sätt flytta el som till exempel kan produceras på taken på några av landets 500 000 fritidshus till lägenheten i stan.

Johan Ehrenberg, solelsdebattör och ägare av elbolaget ETC el, är kritisk till solbidraget och menar att elnätsregler hämmar utbyggnaden.– Det nya stödet till villaägare kommer enbart att hålla uppe installationspriset, det är alltså mer ett stöd till den växande branschen än till villaägarna. Priset på solceller sjunker snabbt, men installationspriset stiger.– I stället för bidrag borde myndigheterna i stället sikta in sig på att ta bort den obegripliga regeln som säger att den som gör mer el än hen behöver får straffavgift. Små elproducenter måste också få flytta solel från till exempel fritidshuset hem till lägenheten utan energiskatt på den egna elen, säger Johan Ehrenberg.

Anders Forsströmanders.forsstrom@dn.seFAKTA.

SÅ FUNGERAR SOLCELLSSTÖDET

Det nya solcellsstödet fungerar precis som rotavdraget, vilket innebär att du som privat­person inte behöver göra något för att ta del av det. När du får din solcellsinstallatörs faktura är prisavdraget redan gjort – installatören begär i sin tur ersättning av Skatteverket.

Kravet för att få stödet är bland annat att du är bosatt i Sverige och att du äger minst en andel i bostaden.

Maximalt kan du få 50 000 kronor i skatteavdrag per person och år, vilket gör att du kan dela upp investeringen på flera år om anläggningen är mer omfattande.

Energiskatt: Betalas inte för anläggningar under 255 kWp.Inkomstskatt: Betalas inte om din villa ger intäkter, såsom hyres­intäkter och såld solel, under 40 000 kr/år.

Moms: Betalas inte om du säljer varor/tjänster för mindre än 30 000 kr per år från villan.

Källa: Skatteverket, Hemsol

Orginal Artikel>>

Har du ett ämne, en artikel eller en film du tycker borde finnas bland våra artiklar?

Eller har du frågor kring Solceller på marken - hör av dig till cecilia.edling@solkompaniet.se