Nu byggs den första solelparken i Sverige av en internationell aktör. Det är Solgrid som har två norska elbolag som huvudägare som blir först. Med start i vår byggs solelparken på 4,8 megawatt norr om Varberg av Solkompaniet.

Det senaste året har intresset att bygga solelparker i Sverige tagit fart. Hittills har det varit framförallt svenska energibolag som byggt solelparker, men under förra året har ett antal utländska bolag börjat planera för att investera i solelparker i stor skala i Sverige.

Solelparken blir en av Sveriges största och kommer att ha en installerad effekt om 4,8 megawatt och producera över fem miljoner kilowattimmar el per år. Solpanelerna som kommer att användas är tvåsidiga, vilket innebär en ökad elproduktion också på vintern när snön ligger på marken och reflekterar till baksidan av panelerna. Byggarbetet kommer att starta efter påsk och anläggningen kommer att leverera in el på nätet från Q3 2021.

Solgrid planerar för att bygga 300 megawatt under de kommande tre åren i Sverige och Norge.

Vi är klara för att påbörja bygget av vår förste solelpark och är mycket nöjda med avtalet med Solkompaniet som kommer projektera och bygga solelparken, säger Kristin Melsnes, vd på Solgrid.

Solkompaniet har över tio års erfarenhet av att bygga solelparker i Sverige. Under 2016 installerade bolaget det som då blev Sveriges största solelpark åt Varberg Energi.

Vi är glada att Solgrid väljer Solkompaniet när de ska bygga sin första solelpark i Sverige. Att internationella aktörer nu bygger solelparker i Sverige visar att vi har utmärkta förutsättningar för solel även på mark, säger Axel Alm, vd på Solkompaniet.

Under 2020 installerades det totalt cirka 50 megawatt i solelparker i Sverige. Solkompaniets prognos är att volymen kommer att öka med mer än 100 procent under 2021 och att solelparker kommer vara den del av solelmarknaden som växer snabbast i Sverige, fortsätter Axel Alm.

Fakta:

Solparken kommer att bli 4,8 megawatt och bestå av 9000 solcellspaneler på en yta av tio hektar. Den årliga solelproduktionen från parken motsvarar årsbehovet av el till 2500 elbilar som enbart körs på el.

För mer information:

Kristin Melsnes, vd Solgrid AS, + 47 952 95 342, kristin@solgrid.no
Axel Alm, vd Solkompaniet, +46 768 53 58 79, axel.alm@solkompaniet.se

Om Solgrid

Solgrid utvecklar, äger och driver solparker i industriell skala. Största ägaren i Solgrid är Mypower, Østfold Energi och Akershus Energi. Övriga ägare är Swede Energy, Valinor och nyckelpersoner i Solgrid. Flera av nyckelpersonerna i bolaget har mer än 15 års erfarenhet av att utveckla, bygga och driva solparker i södra Europa.

Om Solkompaniet

Solkompaniet startade 2010 och är marknadsledande inom solel till företag i Sverige. Bolaget omsatte nära 300 MSEK under 2020. I projektbolaget projekterar, bygger och utför vi service på solelanläggningar på tak hos större fastighetsägare. Bolaget projektutvecklar och bygger även större solelparker. I vårt konsultbolag arbetar vi med förstudier, kartläggningar av fastighetsbestånd och strategisk rådgivning om teknik och regelverk kopplat till solel samt håller utbildningar. Dotterbolaget IBC SOLAR är återförsäljare av tyska IBC SOLAR:s solelprodukter till lokala och regionala installatörer i Sverige.

Har du ett ämne, en artikel eller en film du tycker borde finnas bland våra artiklar?

Eller har du frågor kring Solceller på marken - hör av dig till cecilia.edling@solkompaniet.se