Tid: Tisdag 5 juli kl 10.00 till 10.50 Arrangör: Solkompaniet och Ekobanken Plats: Uppsala Universitet, Campus Gotland, Kaserngatan 1, sal D 24 Beskrivning: De senaste tio åren har solel handlat om våra tak och el för egen förbrukning. Nu är det dags för nästa steg då […]
För att ställa om samhället, snabba upp energiomställningen och på så sätt förhindra klimatkrisen, krävs nya och enade regelverk som gör det enklare och snabbare att installera solparker på mark. Utmaningen med klimatomställningen är stor, men med rätt förutsättningar kan vi mycket snabbare och lättare få […]
Den 19 maj 2021 anordnade vi på GIGAWATTparken – en del sav Solkompaniet ett webinar tillsammans med Energikontor Väst. Webinaret handlade om hur vi kan skapa bättre förutsättningar för mer solel och stora solelparker i Västra Götalandsregionen. Målgruppen var främst kommuner och markägare och de talare […]
EnergiStrategiPodden · #48 – Emma Wiesner, EU-parlamentariker (C) Emma Wiesner blev hastigt Centerpartiets nya Europaparlamentariker i februari, och har redan hamnat mitt i flera processer som påverkar Europas energimarknad. I och med EU:s nya ambition om 55 % reduktion av CO2 ses flera områden över för […]
Det var stora förändringar av regelverken för solel under förra året och utbyggnaden av solelparker har tagit fart. Hör de energipolitiska talespersonerna i riksdagen för S, MP, C och M och få en bild av läget! 2021 innebär flera förändringar av regelverken för solel i Sverige. Investeringsstödet […]
Opinion by Fatih Birol for CNN Business Perspectives February 1, 2021 The global race to net-zero emissions has begun. But the world has much further to run. The European Union, Japan, the UK and many other major world economies have set ambitious goals to reach net-zero emissions by 2050. China, the world’s biggest […]
By Jules Scully The results of Spain’s auction this week for 3GW of renewables capacity have been widely welcomed by the country’s solar sector, but calls have been made to tweak future auctions to support smaller-scale projects as well as encourage the participation of bids with energy […]
Here’s what the energy industry in North America should expect across renewables, innovative solutions, and clean transportation in 2021. Enrico Viale, Head of North America at Enel As we start a new year, it’s time to take a fresh look at the ongoing climate crisis. It’s […]
Solceller sparar pengar, ökar värdet på huset och minskar klimat­utsläppen. Det byggs anläggningar som aldrig förr – ändå är svenskarna på efterkälken. Tyskland, producerar cirka tio gånger mer solel per invånare jämfört med Sverige.– Solelen står för mindre än en procent av landets elanvändning. Det är […]
Iberola
By Edith Hancock Power purchase agreements (PPAs) in Europe could exceed 10GW of renewable energy capacity this year as deals have already started to rebound after a COVID-19 slowdown. That’s according to a new market outlook report published by renewables software firm Pexapark this week, which claims […]
A lot speaks for solar energy. It’s clean, renewable – and now even cheaper than energy from fossil fuels like coal or natural gas. Sounds pretty great, right? But it only makes up a tiny bit of global electricity production. Why don’t we use a lot […]
Fyra företrädare för energibranschen skrev i DN debatt : Det är inte omöjligt att vi kommer att behöva omkring 500 TWh el år 2050, jämfört med dagens 140 TWh. Allt fler industriprocesser, transporter och framställning av råvaror drivs av el. Men dagens prognoser tar inte höjd […]
Tysklands största solcellspark i Weesow-Willmersdorf i närheten av Berlin har levererat sin första kilowattimme. ”Om klimatet fick rösta om energislag, skulle vind- och solenergi vinna,” säger EnBW-Sveriges VD Mads Miltersen. Med ett leende lägger han till: ”Vi nordbor älskar allt som har med solen att göra […]
Joe Biden vill påskynda omställningen till förnybart och ta en internationell ledarposition i klimatfrågan. Han slog i Save America fast att ”Klimatförändringarna är det största hotet mot mänskligheten. Och det är även det största problemet för mig”. Han gick till val på ”The Biden Plan For A Clean Energy Revolution […]