Äger du, eller någon du känner, mark?

En förutsättning för att vi ska etablera Stora Solelparker i Sverige är att vi hittar lämplig mark att arrendera. 

Vi är övertygade om att det finns personer som själva har, eller känner någon som har mark. Här finns det möjlighet för dig,  att få en ”finders fee”, när mark du tipsat om går till avsiktsförklaring och/eller arrendeavtal.

Har du frågor? Hör av dig till Cecilia Edling 0730- 67 37 54

Vilken mark söker vi?

Vi utvärderar marken efter följande kriterier

SOLINSTRÅLNING

För att marken ska vara aktuell behöver den ligga i ett område med tillräcklig solinstrålning. Därför letar vi mark som ligger ”söder om Gävle” 

STORLEK PÅ MARK

Vi söker byggbar mark som är 40 ha eller större  (kan vara flera markägare/fastighetsägare som är grannar – du måste kunna tipsa om > 40 ha inte bara ”det finns grannar”)

MARKANVÄNDNING IDAG

Den mark vi söker används mest troligt idag som betesmark, ängsmark, ligger i träda eller odlas det vall på marken

MARKBESKAFFENHET

För att vi ska kunna bygga en Solelpark på mark behöver marken kunna pålas och vara relativt plan. Därför söker vi mark som består av lera, sand, sandig morän utan tvära höjdskillnader. 

Har du, eller känner du någon, mark som passar in på ovan kriterier, då har du möjlighet att få en ”finders fee” när vi tecknar avsiktsförklaring och arrendeavtal med markägaren. Du måste ha varit i kontakt med markägaren och denne ska ha visat tydligt intresse för att gå vidare/veta mer. 

VID ARRENDEAVTAL MED MARKÄGARE FÅR DU SOM TIPSARE 20 000* KR

Nedan kan du se en film om hur det går till samt fylla i formuläret

*Summan betalas ut som lön, och beskattas som lön, alternativt om du fakturerar via företag, efter avsiktsförklaring och/eller arrende är påskrivet

FYLL I FORMULÄR FÖR ”FINDERS FEE” HÄR


Har du frågor? Hör av dig till  Cecilia Edling 0730- 67 37 54